ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ
Γ.Ν.Θ. Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ

ΑΠΟ ΤΑ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ

  • Διεθνείς Διακρίσεις
  • Πλούσιο Ερευνητικό Έργο
  • Επιστημονική Αριστεία

Σας καλωσορίζουμε

στο Αιματολογικό Τμήμα του
Γ.Ν.Θ. Γ. Παπανικολάου

2.178 συνολικές μεταμοσχεύσεις από την ίδρυσή μας

ΜΑΘΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Η Αιματολογική Κλινική, η Μονάδα Μεταμόσχευσης Αιμοποιητικών Κυττάρων (ΜΜΑΚ) και τα εξειδικευμένα εργαστήρια στεγάζονται στο κτίριο Στοργή και στο Πειραματικό Κτήριο.

Εδώ λειτουργούν οι πρώτες, στην Ελλάδα, Μονάδα Κυτταρικής και Γονιδιακής Θεραπείας, και Δημόσια Τράπεζα Ομφαλιοπλακουντικού Αίματος (ΟΠΑ) ή Βλαστοκυττάρων.

Η ομάδα του
Αιματολογικού Τμήματος

2011 – 2021

1.108

Μεταμοσχεύσεις

7.686

Νέοι Ασθενείς

19

Κυτταρικές θεραπείες CAR-T

240.387

Επισκέψεις στα Εξωτερικά Ιατρεία

Τομείς

Πρωτοπορία &
Επιστημονική
Αριστεία

Βραβεία
Επιτεύγματα
mask-02

Ερευνητική Δραστηριότητα

Ενημερωθείτε για τις μελέτες που πραγματοποιεί το Αιματολογικό Τμήμα

ΜΑΘΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Αρθρογραφία