Αντικείμενο

Το Αιματολογικό Τμήμα, η Μονάδα Μεταμόσχευσης Αιμοποιητικών Κυττάρων (ΜΜΑΚ) και τα εξειδικευμένα εργαστήρια στεγάζονται στο κτίριο Στοργή και στο Πειραματικό Κτήριο. Διαθέτουν 65 κλίνες κατανεμημένες ως εξής: Τμήμα 30 κλίνες, Bραχεία Νοσηλεία 14 κλίνες, ΜΜΑΚ 8 κλίνες, Αποθεραπεία ΜΜΑΚ 8 κλίνες και Θάλαμος Βραχείας Νοσηλείας ΜΜΑΚ 5 κλίνες.

Επιπλέον, στο πειραματικό κτήριο αναπτύχθηκε η Μονάδα Κυτταρικής και Γονιδιακής Θεραπείας (η πρώτη στην Ελλάδα κλινικού επιπέδου) με κλινικό και προκλινικό τμήμα, άλλα πειραματικά  εργαστήρια και τμήμα πειραματόζωων. Στην Αιματολογική κλινική λειτουργεί από το 2009 και η πρώτη στο ΕΣΥ Δημόσια Τράπεζα Ομφαλιοπλακουντικού Αίματος (ΟΠΑ) ή Βλαστοκυττάρων.

Το Τμήμα νοσηλεύει ασθενείς από όλη την Ελλάδα και την Κύπρο. Ασχολείται σχεδόν με όλο το φάσμα της Αιματολογίας με ιδιαίτερη έμφαση στην αντιμετώπιση των κακοήθων αιματολογικών νοσημάτων. Εξειδίκευσή της είναι η διενέργεια μεταμοσχεύσεων αιμοποιητικών κυττάρων παντός τύπου (αυτόλογες, αλλογενείς, με μυελικά μοσχεύματα, με περιφερικά αιματικά μοσχεύματα, ομφαλίου λώρου, με δότες συγγενείς, με δότες εθελοντές μη συγγενείς, κλπ ) και η εφαρμογή των CAR-T λεμφοκυττάρων.

Υποστηρίζεται στο έργο της από εξειδικευμένα εργαστήρια:

Καθημερινά λειτουργούν 3 Εξωτερικά Ιατρεία γενικής αιματολογίας και 3 ΕΙ μεταμόσχευσης. Στο Αιματολογικό Τμήμα και στη Μονάδα Μεταμόσχευσης νοσηλεύονται και υποβάλλονται σε μεταμόσχευση ενήλικοι και έφηβοι. Η τελευταία είναι δραστήριο μέλος της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Μεταμοσχεύσεων Αιμοποιητικών Κυττάρων (EBMT).

Κατάλογος Συνεργαζόμενων Τμημάτων που εξυπηρετούνται:

 1. Αιματολογική Κλινική, Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης
 2. Αιματολογικό Τμήμα, Γ.Ν «Παπαγεωργίου», Θεσσαλονίκη
 3. Παιδο-ογκολογικό Τμήμα, Γ.Ν.Θ. Ιπποκράτειο
 4. Αιματολογική Κλινική, Γ.Ν. Θεαγένειο
 5. Α΄ Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική, ΑΠΘ
 6. Β΄ Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική, ΑΠΘ
 7. Α΄ Παθολογική Κλινική, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
 8. Αιματολογικό Τμήμα, 424 Σ.Ν. Θεσσαλονίκης
 9. Αιματολογικό Τμήμα, ΓΝ Σερρών
 10. Τμήμα Αιμοδοσίας, ΓΝ Κατερίνης
 11. Αιματολογικό Τμήμα, ΓΝ Καβάλας
 12. Παθολογική Κλινική, Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας
 13. Αιματολογική Κλινική, Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου
 14. Β Παιδιατρική Κλινική, ΑΧΕΠΑ Θεσσαλονίκη

Διεθνώς αναγνωρισμένη προσφορά

Το Τμήμα μας διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στα Αιματολογικά δρώμενα της χώρας μας. Η παρουσία του είναι σημαντική και υποδειγματική. Η συνεισφορά του στην αντιμετώπιση των ασθενών με βαριά αιματολογικά και αυτοάνοσα νοσήματα είναι αναγνωρισμένη διεθνώς, όπως και η ερευνητική του δραστηριότητα. Αποτελεί καταφύγιο ζωής για χιλιάδες ασθενείς, που βρίσκουν υψηλού επιπέδου περίθαλψη και αξιοπρεπή αντιμετώπιση. Λειτουργεί ως παράδειγμα προς μίμηση και κινητήρια δύναμη για τα υπόλοιπα Αιματολογικά Τμήματα και την ειδικότητα εν γένει. Αποτελεί ολοκληρωμένη Μονάδα Αριστείας.

Εκπαιδευτικό έργο

Το Αιματολογικό Τμήμα έχει, διαχρονικά, εκπαιδεύσει περισσότερους από 85 Αιματολόγους για το πλήρες διάστημα της ειδικότητας της Αιματολογίας. Στην εκπαίδευση εφαρμόζεται σύστημα εναλλαγής στα Κλινικά και Εργαστηριακά Τμήματα όπως απαιτείται από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Εκπαίδευσης. Επιπλέον, εφαρμόζεται ετήσιο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Ιατρών που κάθε φορά προσαρμόζεται από την εσωτερική επιτροπή εκπαίδευσης, στο οποίο συμμετέχουν ενεργά όλοι οι ιατροί, ειδικοί και ειδικευόμενοι, του Τμήματος.

Τέλος, εκπαιδεύονται επιπλέον  ειδικευόμενοι και άλλων Νοσοκομείων ως μέρος της ειδίκευσής τους στη Μεταμόσχευση, που είναι υποχρεωτικό για τη λήψη ειδικότητας. Επιπλέον των ιατρών, εκπαιδεύεται όλο το νοσηλευτικό και παραϊατρικό προσωπικό όπως συνιστάται από τις διαπιστεύσεις της Μονάδας Μεταμόσχευσης και των εξειδικευμένων Εργαστηρίων, με αυτόνομο και συγκροτημένο πρόγραμμα.

Δραστηριότητα του Τμήματος κατά το έτος 2022

Σύνολο Κλινών     66
Κλινική30
Ημερήσιας Νοσηλείας Εξωτερικών Ιατρείων14
Μονάδα Μεταμόσχευσης8
Αποθεραπείας 8
Ημερήσιας Νοσηλείας Ιατρείων Μεταμόσχευσης6
Φωτοθεραπείας                                                                                                                                           1
Συλλογής αιμοποιητικών μοσχευμάτων    1

*  Από το 2000 χρησιμοποιούνται οι 6 από τις 8 κλίνες λόγω έλλειψης νοσηλευτικού προσωπικού

Σύνολο Προσελεύσεων στα ΕΙ22.557
Σύνολο προσελεύσεων στα Τακτικά Εξωτερικά Ιατρεία Κλινικής 17.193 
Ημερήσια Νοσηλεία7.930
Αμιγώς ΕΙ9.263  
Σύνολο προσελεύσεων στα ΕΙ Μεταμόσχευσης5.364
Ημερήσια Νοσηλεία3.454
Αμιγώς ΕΙ1.910
Εισαγωγές στο Τμήμα614
Εισαγωγές στην Μονάδα Μεταμόσχευσης125
Εισαγωγές στο Τμήμα Αποθεραπείας133
Διενέργεια Μεταμοσχεύσεων109
Αυτόλογες45
Αλλογενείς64
από ταυτόσημο αδελφό/ή22
από μη συγγενή συμβατό δότη35
απλοταυτόσημες6
από μη πλήρως συμβατό συγγενή δότη                                                                    1
Διενέργεια CAR-T Θεραπειών16
Εγχύσεις αντι-ιικών Τ-λεμφοκυττάρων (Penta-STs : 5 / Tri-VSTs : 2)7

Εργαστήριο Συλλογής και Επεξεργασίας Μοσχευμάτων

Κυτταραφαιρέσεις συνολικά147
Ασθενείς – δότες συνολικά126
Κυτταραφαιρέσεις αλλογενών μοσχευμάτων69
Δότες54
Συγγενείς28
Εθελοντές26
Κυτταραφαιρέσεις αυτόλογων μοσχευμάτων51
Ασθενείς45
Κυτταραφαιρέσεις λεμφοκυττάρων4  
Δότες4
Συγγενείς4
Κυτταραφαιρέσεις για CAR-T θεραπεία20
Δότες20
Συλλογή μυελού στο χειρουργείο3
Δότες3
Εθελοντές3
Καταψύξεις71
Ασκοί239
Εξωσωματικές φωταφαιρέσεις188
Ασθενείς20

Δημόσια Τράπεζα Ομφαλιοπλακουντικού Αίματος

Μοσχεύματα που παραλήφθηκαν1.468
Μοσχεύματα που αποθηκεύτηκαν68
Σύνολο αποθηκευμένων μοσχευμάτων6.221
Ενημερώσεις γονέων (συνεδρίες)1
Άτομα που ενημερώθηκαν                                                                                  2
Τηλεφωνικές ενημερώσεις γονέων                                                               1.800
Αποστολή μοσχευμάτων στο WMDA 106 συνολικά                                   2.202
Αποστολή αναλυτικής αναφοράς μοσχεύματος                                                  2
Επιβεβαιωτική HLA τυποποίηση2
Επιβεβαιωτική μέτρηση CD34+ από bleedline1
Επιλογή CD34+ κυττάρων σε μεσαία κλίμακα (MidiMacs)16
RΤ-PCR σε πραγματικό χρόνο (real-time)18
Αντίδραση ανάστροφης μεταγραφής (Cdna) 5
Κυτταρικές υγρές καλλιέργειες52
Καλλιέργειες CFU-GM/BFU-E8
Μέτρηση με κυτταρομετράο ροής16
Ποιοτικός έλεγχος μονάδων ΟΠΑ13

Εργαστήριο Κυτταρομορφολογίας και Κυτταρομετρίας Ροής

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣΣΥΝΟΛΟ
ΜΥΕΛΟΓΡΑΜΜΑΤΑ2.014
ΕΝΥ194
ΠΛΕΥΡΙΤΙΚΟ ΥΓΡΟ44
ΔΕΚ0
ΚΥΤΤΑΡΟΧΗΜΙΚΕΣ ΧΡΩΣΕΙΣ77
ΑΣΚΙΤΙΚΟ ΥΓΡΟ6
ΕΠΙΧΡΙΣΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΙΚΟΥ ΑΙΜΑΤΟΣ2.989
ΣΥΝΟΛΟ5.324

Η Ομάδα μας