Αντικείμενο

Το Αιματολογικό Τμήμα, η Μονάδα Μεταμόσχευσης Αιμοποιητικών Κυττάρων (ΜΜΑΚ) και τα εξειδικευμένα εργαστήρια στεγάζονται στο κτίριο Στοργή και στο Πειραματικό Κτήριο. Διαθέτουν 65 κλίνες κατανεμημένες ως εξής: Τμήμα 30 κλίνες, Bραχεία Νοσηλεία 14 κλίνες, ΜΜΑΚ 8 κλίνες, Αποθεραπεία ΜΜΑΚ 8 κλίνες και Θάλαμος Βραχείας Νοσηλείας ΜΜΑΚ 5 κλίνες.

Επιπλέον, στο πειραματικό κτήριο αναπτύχθηκε η Μονάδα Κυτταρικής και Γονιδιακής Θεραπείας (η πρώτη στην Ελλάδα κλινικού επιπέδου) με κλινικό και προκλινικό τμήμα, άλλα πειραματικά  εργαστήρια και τμήμα πειραματόζωων. Στην Αιματολογική κλινική λειτουργεί από το 2009 και η πρώτη στο ΕΣΥ Δημόσια Τράπεζα Ομφαλιοπλακουντικού Αίματος (ΟΠΑ) ή Βλαστοκυττάρων.

Το Τμήμα νοσηλεύει ασθενείς από όλη την Ελλάδα και την Κύπρο. Ασχολείται σχεδόν με όλο το φάσμα της Αιματολογίας με ιδιαίτερη έμφαση στην αντιμετώπιση των κακοήθων αιματολογικών νοσημάτων. Εξειδίκευσή της είναι η διενέργεια μεταμοσχεύσεων αιμοποιητικών κυττάρων παντός τύπου (αυτόλογες, αλλογενείς, με μυελικά μοσχεύματα, με περιφερικά αιματικά μοσχεύματα, ομφαλίου λώρου, με δότες συγγενείς, με δότες εθελοντές μη συγγενείς, κλπ ) και η εφαρμογή των CAR-T λεμφοκυττάρων.

Υποστηρίζεται στο έργο της από εξειδικευμένα εργαστήρια:

Καθημερινά λειτουργούν 3 Εξωτερικά Ιατρεία γενικής αιματολογίας και 3 ΕΙ μεταμόσχευσης. Στο Αιματολογικό Τμήμα και στη Μονάδα Μεταμόσχευσης νοσηλεύονται και υποβάλλονται σε μεταμόσχευση ενήλικοι και έφηβοι. Η τελευταία είναι δραστήριο μέλος της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Μεταμοσχεύσεων Αιμοποιητικών Κυττάρων (EBMT).

Κατάλογος Συνεργαζόμενων Τμημάτων που εξυπηρετούνται:

 1. Αιματολογική Κλινική, Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης
 2. Αιματολογικό Τμήμα, Γ.Ν «Παπαγεωργίου», Θεσσαλονίκη
 3. Παιδο-ογκολογικό Τμήμα, Γ.Ν.Θ. Ιπποκράτειο
 4. Αιματολογική Κλινική, Γ.Ν. Θεαγένειο
 5. Α΄ Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική, ΑΠΘ
 6. Β΄ Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική, ΑΠΘ
 7. Α΄ Παθολογική Κλινική, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
 8. Αιματολογικό Τμήμα, 424 Σ.Ν. Θεσσαλονίκης
 9. Αιματολογικό Τμήμα, ΓΝ Σερρών
 10. Τμήμα Αιμοδοσίας, ΓΝ Κατερίνης
 11. Αιματολογικό Τμήμα, ΓΝ Καβάλας
 12. Παθολογική Κλινική, Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας
 13. Αιματολογική Κλινική, Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου
 14. Β Παιδιατρική Κλινική, ΑΧΕΠΑ Θεσσαλονίκη

Διεθνώς αναγνωρισμένη προσφορά

Το Τμήμα μας διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στα Αιματολογικά δρώμενα της χώρας μας. Η παρουσία του είναι σημαντική και υποδειγματική. Η συνεισφορά του στην αντιμετώπιση των ασθενών με βαριά αιματολογικά και αυτοάνοσα νοσήματα είναι αναγνωρισμένη διεθνώς, όπως και η ερευνητική του δραστηριότητα. Αποτελεί καταφύγιο ζωής για χιλιάδες ασθενείς, που βρίσκουν υψηλού επιπέδου περίθαλψη και αξιοπρεπή αντιμετώπιση. Λειτουργεί ως παράδειγμα προς μίμηση και κινητήρια δύναμη για τα υπόλοιπα Αιματολογικά Τμήματα και την ειδικότητα εν γένει. Αποτελεί ολοκληρωμένη Μονάδα Αριστείας.

Εκπαιδευτικό έργο

Το Αιματολογικό Τμήμα έχει, διαχρονικά, εκπαιδεύσει περισσότερους από 85 Αιματολόγους για το πλήρες διάστημα της ειδικότητας της Αιματολογίας. Στην εκπαίδευση εφαρμόζεται σύστημα εναλλαγής στα Κλινικά και Εργαστηριακά Τμήματα όπως απαιτείται από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Εκπαίδευσης. Επιπλέον, εφαρμόζεται ετήσιο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Ιατρών που κάθε φορά προσαρμόζεται από την εσωτερική επιτροπή εκπαίδευσης, στο οποίο συμμετέχουν ενεργά όλοι οι ιατροί, ειδικοί και ειδικευόμενοι, του Τμήματος.

Τέλος, εκπαιδεύονται επιπλέον  ειδικευόμενοι και άλλων Νοσοκομείων ως μέρος της ειδίκευσής τους στη Μεταμόσχευση, που είναι υποχρεωτικό για τη λήψη ειδικότητας. Επιπλέον των ιατρών, εκπαιδεύεται όλο το νοσηλευτικό και παραϊατρικό προσωπικό όπως συνιστάται από τις διαπιστεύσεις της Μονάδας Μεταμόσχευσης και των εξειδικευμένων Εργαστηρίων, με αυτόνομο και συγκροτημένο πρόγραμμα.

Δραστηριότητα του Τμήματος κατά το έτος 2021

Σύνολο Κλινών     66
Κλινική30
Ημερήσιας Νοσηλείας Εξωτερικών Ιατρείων14
Μονάδα Μεταμόσχευσης8 (6)*
Αποθεραπείας 8
Ημερήσιας Νοσηλείας Ιατρείων Μεταμόσχευσης6

*  Από το 2000 χρησιμοποιούνται οι 6 από τις 8 κλίνες λόγω έλλειψης νοσηλευτικού προσωπικού

Σύνολο Προσελεύσεων στα ΕΙ21.044
Σύνολο προσελεύσεων στα Τακτικά Εξωτερικά Ιατρεία Κλινικής 15.379 
Ημερήσια Νοσηλεία7.145
Αμιγώς ΕΙ8.234  
Σύνολο προσελεύσεων στα ΕΙ Μεταμόσχευσης5.665 
Ημερήσια Νοσηλεία5.001
Αμιγώς ΕΙ664
Εισαγωγές στο Τμήμα590
Εισαγωγές στην Μονάδα Μεταμόσχευσης109
Εισαγωγές στο Τμήμα Αποθεραπείας167
Διενέργεια Μεταμοσχεύσεων100
Αυτόλογες42
Αλλογενείς58
από ταυτόσημο αδελφό/ή20
από μη συγγενή συμβατό δότη25
απλοταυτόσημες13
Διενέργεια CAR-T Θεραπειών6

Εργαστήριο Συλλογής και Επεξεργασίας Μοσχευμάτων

Κυτταραφαιρέσεις συνολικά139
Ασθενείς – δότες συνολικά117
Κυτταραφαιρέσεις αλλογενών μοσχευμάτων41
Δότες27
Κυτταραφαιρέσεις αυτόλογων μοσχευμάτων65
Ασθενείς58
Κυτταραφαιρέσεις λεμφοκυττάρων11  
Δότες10
Συλλογή μυελού στο χειρουργείο2
Επεξεργασία μυελού1
Καταψύξεις92
Ασκοί291
Εξωσωματικές φωταφαιρέσεις141
Ασθενείς20

Τράπεζα Ομφαλιοπλακουντικού Αίματος

ΠΑΡΑΛΗΦΘΕΝΤΑ ΜΟΣΧΕΥΜΑΤΑ                                                        1.456
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΑ ΜΟΣΧΕΥΜΑΤΑ87
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΦΥΛΑΞΗ2

Εργαστήριο Κυτταρομορφολογίας και Κυτταρομετρίας Ροής

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣΣΥΝΟΛΟ
ΜΥΕΛΟΓΡΑΜΜΑΤΑ1.828
ΕΝΥ277
ΠΛΕΥΡΙΤΙΚΟ ΥΓΡΟ16
ΔΕΚ0
ΚΥΤΤΑΡΟΧΗΜΙΚΕΣ ΧΡΩΣΕΙΣ54
ΑΣΚΙΤΙΚΟ ΥΓΡΟ5
ΕΠΙΧΡΙΣΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΙΚΟΥ ΑΙΜΑΤΟΣ3.159
ΣΥΝΟΛΟ5.339

Η Ομάδα μας