Βραβεύθηκε το Αιματολογικό Τμήμα του «Παπανικολάου» στο 34ο Πανελλήνιο Αιματολογικό Συνέδριο

Το Αιματολογικό Τμήμα του Γ.Ν.Θ.  «Γ. Παπανικολάου» συμμετείχε συνολικά με 23 εισηγήσειςδιαλέξεις, 21 προφορικές και 8 αναρτημένες ανακοινώσεις στις εργασίες του 34ου Πανελληνίου Αιματολογικού Συνεδρίου.

Στο ίδιο συνέδριο διακρίθηκε με το βραβείο «Φαίδων Φέσσας» και βραβεία για τρεις από τις έξι ισότιμες προφορικές ανακοινώσεις (Plenary session).