Δημοσίευση αποτελεσμάτων της ελληνικής κλινικής μελέτης

«Χορήγηση κορωνοειδικών Τ- λεμφοκυττάρων σε ασθενείς με σοβαρή Covid-19: μια τυχαιοποιημένη κλινική μελέτη φάσης 1/2» στο διεθνές επιστημονικό περιοδικό Nature Medicine

Tο έγκριτο περιοδικό Nature Medicine που κατατάσσεται μεταξύ των επιστημονικών περιοδικών που διαθέτουν έναν από τους υψηλότερους δείκτες απήχησης διεθνώς (impact factor 87.2),δημοσίευσε σήμερα (Papadopoulou A, et al, Nat Med 2023, DOI 10.1038/s41591-023-02480-8) (https://www.nature.com/articles/s41591-023-02480 8?fbclid=IwAR2MGO99KFEqg1HCqcTvdEvC709Te_ekTlr2vjfG5mVBeOvgfeSSTSmWr-w) τα αποτελέσματα της ελληνικής κλινικής μελέτης «Χορήγηση κορωνοειδικών Τ- λεμφοκυττάρων σε ασθενείς με σοβαρή Covid-19: μια τυχαιοποιημένη κλινική μελέτη φάσης 1/2», η οποία έλαβε χώρα στο Νοσοκομείο Γ.Παπανικολάου και Ιπποκράτειο, Θεσσαλονίκης, μετά από έγκριση από τις ρυθμιστικές αρχές (ΕΟΦ και Εθνική Επιτροπή Δεοντολογίας), κατά τη διάρκεια του καταστροφικού κύματος δέλτα της COVID-19.

Στη μελέτη αυτή, η ερευνητική ομάδα του Αιματολογικού Τμήματος του Γ.Ν.Θ. «Γεώργιος Παπανικολάου» με βάση την τεχνογνωσία και εμπειρία που διαθέτει στην παραγωγή αντι-ιικών λεμφοκυττάρων κατά άλλων ιών, δημιούργησε μία «τράπεζα» ειδικών Τ-λεμφοκυττάρων που στοχεύουν τον κορωνοϊό (CoV-2- STs) από αναρρώσαντες, υγειονομικούς δότες (ως πράξη υψηλού συμβολισμού), τα οποία στη συνέχεια χορήγησε ως μία έτοιμη φυσική άμυνα σε COVID-19 ασθενείς υψηλού κινδύνου.

Στην τυχαιοποιημένη (2:1) κλινική μελέτη, τα κυτταρικά προϊόντα χορηγήθηκαν σε 60 ασθενείς υψηλού κινδύνου σε συνδυασμό με την πρότυπη φροντίδα και αξιολογήθηκε η ασφάλεια και αποτελεσματικότητα της χορήγησής τους σε σύγκριση με ομάδα 30 ασθενών που έλαβε μόνο την πρότυπη φροντίδα (συμπεριλαμβανομένων της δεξαμεθαζόνης και ρεμντεσιβίρης). Η χορήγηση των CoV-2-STs ήταν ασφαλής και αποτελεσματική, οδηγώντας σε ταχύτερη ανάρρωση και υψηλότερο ποσοστό αναρρωσάντων ασθενών, γεγονός που συσχετίστηκε με αύξηση στη κυκλοφορία του αίματος των κορωνοειδικών Τ-λεμφοκυττάρων. Επιπρόσθετα, οι ασθενείς που έλαβαν CoV-2-STs αποκατέστησαν ταχύτερα τη λεμφοπενία της νόσου, αρνητικοποίησαν ενωρίτερα τους δείκτες φλεγμονής και το ιικό φορτίο και εμφάνισαν μείωση της θνητότητας κατά 53%, σε σχέση με την ομάδα ελέγχου. Συνολικά, η κλινική αυτή μελέτη έδειξε ότι η ανοσοθεραπεία με CoV-2-STs ήταν εφικτή, ασφαλής και ανώτερη της καθιερωμένης θεραπείας σε νοσηλευόμενους ασθενείς με σοβαρή COVID-19. Είναι σημαντικό, όπως αναφέρεται και στη δημοσίευση, ότι η συγκεκριμένη προσέγγιση, θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως θεραπευτική πλατφόρμα και για τυχόν νέες, μελλοντικές πανδημίες.

Τα θεραπευτικά κυτταρικά προϊόντα παρήχθησαν στη Μονάδα Ορθής Παρασκευαστικής Πρακτικής (GMP) της Μονάδας Γονιδιακής και Κυτταρικής Θεραπείας του Αιματολογικού Τμήματος, η οποία έχει αδειοδοτηθεί από το Τμήμα Επιθεώρησης, Διεύθυνσης Ελέγχου Παραγωγής και Κυκλοφορίας Προϊόντων, του ΕΟΦ (Αρ. Πρωτ.#52759/12-09-2018), για την παραγωγή προϊόντων κυτταρικής θεραπείας. Η κλινική μελέτη, έλαβε χώρα στο Γ.Ν.Θ. «Γεώργιος Παπανικολάου», ως συνεργασία του Αιματολογικού Τμήματος με την Πνευμονολογική κλινική, τις Α’, Β’ και Γ’ ΜΕΘ, το Τμήμα Αναπνευστικής Ανεπάρκειας, και το Τμήμα Μικροβιολογίας του Γ.Ν.Θ. «Γεώργιος Παπανικολάου», με το Εθνικό Περιφερειακό Κέντρο Ιστοσυμβατότητας και την Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική του Ιπποκρατείου Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης και με το Κέντρο Αποκατάστασης Αρωγή.

Οι κύριες ερευνήτριες, Γιαννάκη Ευαγγελία, Αναστασία Παπαδοπούλου, η Συντονίστρια Διευθύντρια, Ιωάννα Σακελλάρη και όλη η ερευνητική ομάδα μέσα από αυτό το δελτίο τύπου αλλά και στη δημοσίευση, εκφράζουν τις θερμές ευχαριστίες τους προς όλους τους συντελεστές της υλοποίησης αυτής της προσπάθειας και συγκεκριμένα την Επιτροπή «Ελλάδα 2021» που χρηματοδότησε το μεγαλύτερο μέρος της κλινικής μελέτης, αλλά και το Νοσοκομείο Γεώργιος Παπανικολάου καθώς και τους απλούς πολίτες που στήριξαν οικονομικά αυτή την τεράστια προσπάθεια.

Η ερευνητική ομάδα ευχαριστεί επίσης θερμά τους αναρρώσαντες από COVID-19 υγειονομικούς δότες, των οποίων το αίμα χρησιμοποιήθηκε ως «πρώτη ύλη» για την παραγωγή των ειδικών Τ λεμφοκυττάρων κατά του κορωνοϊού, ως ένα «ζωντανό» φάρμακο, και βεβαίως τους σοβαρά πάσχοντες ασθενείς που εντάχθηκαν στη μελέτη.