Βιογραφικό
Σημείωμα

Αιματολογική Κλινική

Βαρβάρα Ταχυνοπούλου

Τεχνολόγος Ιατρικών Εργαστηρίων

Ημερομηνία γέννησης: 09/12/1961

Σπουδές – Τίτλοι

1983: Πτυχίο Ανώτερης Σχολής Στελεχών Υγείας και Κοινωνικής Πρόνοιας Τμήματος Ιατρικών Εργαστηρίων ΤΕΙ Θεσσαλονίκης

Ξένες Γλώσσες

Αγγλικά

Επαγγελματική Εμπειρία

Μάιος 1985-Ιούλιος 1986

Τμήμα Μεσογειακής Αναιμίας Γ.Π.Ν.Θ. «Ιπποκράτειο», Θεσσαλονίκη

Σεπτέμβριος 1987-Σεπτέμβριος 2004

Τεχνολόγος Ιατρικών Εργαστηρίων, Αιματολογική Κλινική Γ.Ν.Θ. «Γ. Παπανικολάου», Εξοχή, Θεσσαλονίκη

Σεπτέμβριος 2004-2022

Προϊσταμένη Τεχνολόγος Ιατρικών Εργαστηρίων, Αιματολογική Κλινική Γ.Ν.Θ. «Γ. Παπανικολάου», Εξοχή, Θεσσαλονίκη

Συνέδρια τελευταίων ετών: