Βιογραφικό
Σημείωμα

Εργαστήριο Κυτταρομορφολογίας, Κυτταρομετρίας ροής

Άλκηστις – Κύρα Παντελιάδου

Η Παντελιάδου Άλκηστις – Κύρα σπούδασε στο Τμήμα Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, από το οποίο αποφοίτησε το 2009 με βαθμό «άριστα». Στο ίδιο Τμήμα ολοκλήρωσε το 2014 τις μεταπτυχιακές σπουδές της στην «Ιατρική Ερευνητική Μεθοδολογία», ενώ συνεχίζει την εκπαίδευσή της σε αυτό ως υποψήφια διδάκτωρ, εκπονώντας διατριβή με θέμα «Ποιότητα ζωής των ασθενών με χρόνια λεμφοκυτταρική λευχαιμία».

Το 2018 έλαβε τον τίτλο της Αιματολόγου, έχοντας ολοκληρώσει την άσκησή της στο Αιματολογικό Τμήμα του Γ.Ν.Θ. «Γ. Παπανικολάου». Ακολούθως, εργάστηκε επί ένα έτος ως επιστημονικός συνεργάτης με κύριο αντικείμενο το πολλαπλούν μυέλωμα, το λέμφωμα και την αλλογενή μεταμόσχευση στα Πανεπιστημιακά Νοσοκομεία του Birmingham στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Από το 2020 επέστρεψε στην Αιματολογική Κλινική/ΜΜΑΚ του Γ.Ν.Θ. «Γ. Παπανικολάου» ως επικουρική επιμελήτρια Β΄. Κύριοι τομείς εργασίας της έκτοτε αποτελούν τα εξωτερικά ιατρεία της Μονάδας Μεταμόσχευσης Αιμοποιητικών κυττάρων και το Εργαστήριο  Κυτταρομορφολογίας.

H κα Παντελιάδου έχει λάβει μέρος στη συγγραφή αρκετών δημοσιεύσεων σε διεθνή αξιολογημένα περιοδικά με κυριότερες τις εξής: “Development of Classic Hodgkin Lymphoma after successful treatment of primary mediastinal large b-cell lymphoma: results from a well-defined database”   στο Leukemia Research, “Risk factors and outcomes of Klebsiella pneumoniae infection before and after allogeneic hematopoietic cell transplantation” στο Frontiers in Medicine, “Hepatitis C infection in a Greek population with inherited bleeding disorders” στο Haemophilia,  “Favourable impact of extracorporeal photopheresis in acute and chronic graft versus host disease: prospective single-center study” στο Journal of Clinical Apheresis και “Autoimmune Cytopenias Developing Late Post Alemtuzumab-Based Allogeneic Stem Cell Transplantation: Presentation of Short Case Series from a Transplant Center” στο Cell Transplantation. Έχει, επίσης, συνδράμει σε πολλές ανακοινώσεις σε ελληνικά και διεθνή συνέδρια.

Είναι μέλος της European Hematology Association, της Ελληνικής Αιματολογικής Εταιρίας και της European Research Ιnitiative on Chronic lymphocytic leukemia, καθώς και του Ιατρικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης και του General Medical Council – UK.