Βιογραφικό
Σημείωμα

Εργαστήριο Κλασικής και Μοριακής Κυτταρογενετικής

Αναστασία Αθανασιάδου

Η Αναστασία Αθανασιάδου αποφοίτησε από την ιατρική Σχολή του ΑΠΘ και έλαβε την ειδικότητα της Αιματολογίας στο Αιματολογικό Τμήμα του Νοσοκομείου Γ. Παπανικολάου.  Κατέχει τον βαθμό του Διευθυντή και είναι επικεφαλής του Εργαστηρίου Κυτταρογενετικής του Αιματολογικού Τμήματος στο οποίο ειδικεύθηκε.

Από τον Ιανουάριο έως τον Ιούνιο του 1997 μετεκπαιδεύτηκε στο Εργαστήριο Κυτταρογενετικής Ογκολογίας στο Νοσοκομείο Christie της Αγγλίας.  Επιστρέφοντας στην Ελλάδα ξεκίνησε και ανάπτυξε το εργαστήριο Κυτταρογενετικής στο Νοσοκομείο Γ. Παπανικολάου. Το 2006 ολοκλήρωσε την Διδακτορική της  Διατριβή με θέμα «Συσχέτιση κυτταρογενετικών ανωμαλιών με ανοσοφαινοτυπικά και γονοτυπικά χαρακτηριστικά ασθενών με χρόνια λεμφοκυτταρική λευχαιμία. Συμβολή στη διαμόρφωση προγνωστικών υποκατηγοριών».

 Ασχολείται με την  χρωµοσωµατική κυτταρογενετική ανάλυση µε καρυότυπο καθώς και με FISH ανάλυση (fluorescence in situ hybridization, in situ υβριδισμός με φθορίζουσες χρωστικές) δειγμάτων αίματος και μυελού των οστών των ασθενών με κακοήθη αιματολογικά νοσήματα. Ως Αιματολόγος – Κυτταρογενετίστρια επικεντρώνεται στην κλινική εκτίμηση των ευρημάτων και κυρίως  στην συμβολή τους στην διάγνωση, την πρόγνωση και την θεραπευτική αντιμετώπιση.  Ασχολείται επίσης ερευνητικά με την μελέτη ασθενών  με χρόνια μυελογενή λευχαιμία, χρόνια λεμφογενή λευχαιμία, λέμφωμα σπληνός και οξείες λευχαιμίες.

Έχει συμμετάσχει σε εθνικά και διεθνή συνέδρια με ομιλίες (45), με  αναρτημένες και προφορικές ανακοινώσεις (184 σε Ελληνικά και 79 σε διεθνή). Το επιστημονικό της έργο έχει δημοσιευτεί σε διεθνώς αναγνωρισμένα ελληνικά (5 άρθρα) και ξένα επιστημονικά περιοδικά (41 άρθρα) όπως Cytogenetic complexity in chronic lymphocytic leukemia: definitions, associations and clinical impact. Baliakas P et al. Blood. 2019 14;133(11):1205-1216 and  Secondary Acute Myeloid Leukemia (sAML):Similarly Dismal Outcomes of AML After an Antecedent Hematologic Disorder and Therapy Related AML Lalayanni C et al. Clinical Lymphoma, Myeloma & Leukemia 1. 10.20.21 in press.

 Είναι μέλος της Ελληνικής Αιματολογικής Εταιρείας, του Συνδέσμου  Ιατρικών Γενετιστών Ελλάδας, του European Research Initiative on CLL (ERIC) και του European Cytogeneticists  Association.