Βιογραφικό
Σημείωμα

Αιματολογική Κλινική

Αντωνία Συρίγου

Η Αντωνία Συρίγου είναι απόφοιτος του τμήματος Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

Εργάζεται ως Αιματολόγος – Παιδίατρος στο Αιματολογικό Τμήμα  του νοσοκομείου Γ. Παπανικολάου από το 2001.

Η κύρια απασχόλησή της είναι η θεραπεία και φροντίδα των ασθενών που νοσηλεύονται  στο Αιματολογικό Τμήμα. Παράλληλα συμμετέχει στη λειτουργία της ημερήσιας νοσηλείας των Εξωτερικών Ιατρείων της Τμήματος.

Η ιατρός έχει ενεργή ερευνητική δραστηριότητα, με συμμετοχή σε κλινικές δοκιμές, καθώς και στη συγγραφή δημοσιεύσεων σε ελληνικά και διεθνή περιοδικά. Έχει πληθώρα ανακοινώσεων σε ελληνικά και διεθνή συνέδρια καθώς και εισηγήσεις σε συμπόσια και στρογγυλά τραπέζια της Ελληνικής Αιματολογικής Εταιρείας.  Είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Αιματολογικής Εταιρείας  και της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Μεταμοσχεύσεων Αιμοποιητικών κυττάρων.