Βιογραφικό
Σημείωμα

Μονάδα Μεταμόσχευσης Αιμοποιητικών Κυττάρων και Κυτταρικών Θεραπειών

Γεώργιος Καραβαλάκης

Ο κ. Γεώργιος Καραβαλάκης είναι Αιματολόγος. Αποφοίτησε από την Ιατρική σχολή του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (2009) και ειδικεύτηκε στην Αιματολογία στο Αιματολογικό Τμήμα του νοσοκομείου Γ. Παπανικολάου (2018). Το 2019 έλαβε μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών (MSc) από το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης στα Λοιμώδη Νοσήματα με θέμα διπλωματικής εργασίας το μοριακό έλεγχο για τον ιό HHV-6  σε δείγματα ομφαλιοπλακουντικών μοσχευμάτων.

Από τον Απρίλιο 2018 έως τον Οκτώβριο 2020 εργάσθηκε ως Επικουρικός Επιμελητής Β’ Αιματολογίας στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου με κύρια ενασχόληση την αντιμετώπιση ασθενών με αιματολογικές κακοήθειες ή θρομβοεμβολική νόσο. Από τον Νοέμβριο 2020 εργάζεται ως μόνιμος Επιμελητής Β΄ Αιματολογίας στο Αιματολογικό Τμήμα του νοσοκομείου Γ. Παπανικολάου σε δύο πεδία ενασχόλησης, που αφορούν: α) την παρακολούθηση στα εξωτερικά ιατρεία της Μονάδας Μεταμόσχευσης ασθενών που έχουν υποβληθεί σε αλλογενή μεταμόσχευση αιμοποιητικών κυττάρων από απλοταυτόσημους δότες και β) την ενεργό συμμετοχή στις δραστηριότητες της Μονάδας Γονιδιακής και Κυτταρικής Θεραπείας, που περιλαμβάνουν μελέτες χορήγησης ταχέως παραγόμενων πολυπαθογονο-ειδικών  Τ-λεμφοκυττάρων για τη θεραπεία ιογενών ή μυκητιασικών λοιμώξεων μετά από αλλογενή μεταμόσχευση αιμοποιητικών κυττάρων,  καθώς και Τ- λεμφοκυττάρων ειδικών κατά του SARS-CoV-2 σε COVID-19 ασθενείς υψηλού κινδύνου, τα οποία παρήχθησαν από αναρρώσαντες δότες. Αποτελεί μέλος της ομάδας χειρουργείου λήψης μυελικών μοσχευμάτων του Αιματολογικού Τμήματος του νοσοκομείου Γ. Παπανικολάου.

Έχει περισσότερες από 60 επιστημονικές ανακοινώσεις και δημοσιεύσεις σε εθνικά και διεθνή συνέδρια. Είναι τακτικό μέλος της Ελληνικής Αιματολογικής Εταιρείας (ΕΑΕ), του τμήματος Μεταμόσχευσης, Ανοσοθεραπείας και Κυτταρικών Θεραπειών της ΕΑΕ.