Βιογραφικό
Σημείωμα

Προϊσταμένη Νοσηλευτικής Υπηρεσίας Αιματολογικής Κλινικής

Δέσποινα Καλέα

1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΕΠΩΝΥΜΟ: ΚΑΛΕΑ

ΟΝΟΜΑ: ΔΕΣΠΟΙΝΑ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ-ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗΣ ΜΥΕΛΟΥ ΟΣΤΩΝ Γ.Ν.Θ. «Γ. Παπανικολάου»

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: 0030-2313-307525

2. ΣΠΟΥΔΕΣ

1988: ΠΤΥΧΙΟ ΜΤΕΝΣ ΝΟΣ. ΚΑΒΑΛΑΣ

2002: ΠΤΥΧΙΟ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΑΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

2016: ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

3. ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ

 ΠΤΥΧΙΟ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΕΠΙΠΕΔΟ Β2

4. ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

 ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΑΠΟ ΤΟ ΝΟΕΜΒΡΙΟ ΤΟΥ 2014 ΣΤΗΝ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ-ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗ ΜΥΕΛΟΥ ΤΩΝ ΟΣΤΩΝ

5. ΣΥΝΕΔΡΙΑ-ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΕΙΣ

26ο Πανελλήνιο Αιματολογικό Συνέδριο 2015

27ο Πανελλήνιο Αιματολογικό Συνέδριο 2016

28ο Πανελλήνιο Αιματολογικό Συνέδριο 2017

29ο Πανελλήνιο Αιματολογικό Συνέδριο 2018

30ο Πανελλήνιο Αιματολογικό Συνέδριο 2019

C19 SPACE Certificate-SPACE Self-Learning 2020

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ 2022

CERTIFICATE EASY EDUCATION -ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ 800 ΩΡΩΝ ME TITLO << Αρχές Εκπαίδευσης Ενηλίκων >> 25/10/2021-29/4/2022

Βεβαίωση από το ΔΙΕΚ του Γ.Ν.Θ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ως εκπαιδεύτρια αμισθί στο μάθημα <<Νοσηλευτική Πρακτική στο Νοσοκομείο >> στο χειμερινό και εαρινό εξάμηνο κατάρτισης συνολικά 105 ωρών