Ειδικευόμενοι Ιατροί

Περισσότεροι από 100 Αιματολόγοι εκπαιδεύθηκαν στο τμήμα μας από το 1987

Από τον Σεπτέμβριο του 1987, το Αιματολογικό Τμήμα έχει εκπαιδεύσει πλήρως περισσότερους από 100 Αιματολόγους σε όλο το φάσμα της Αιματολογίας όπως προβλέπεται από τις εκάστοτε κατευθύνσεις της Ελληνικής και Ευρωπαϊκής Αιματολογικής Εταιρείας. Επιπλέον, ειδικευόμενοι Αιματολογίας άλλων Νοσοκομείων ασκούνται στην υποχρεωτική εκπαίδευση της μεταμόσχευσης. Ως εκ τούτου, το Τμήμα αποτελεί χώρο προσέλκυσης νέων Αιματολόγων.