Βιογραφικό
Σημείωμα

Μονάδα Μεταμόσχευσης Αιμοποιητικών Κυττάρων και Κυτταρικών Θεραπειών

Ελένη Γαβριηλάκη

Η Ελένη Γαβριηλάκη ολοκλήρωσε προπτυχιακές (2010), μεταπτυχιακές (2012) και διδακτορικές (2016)  σπουδές στην Ιατρική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) με βαθμό Άριστα, λαμβάνοντας υποτροφίες από το Ίδρυμα Ωνάση, το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών και την Επιτροπή Ερευνών ΑΠΘ. Μετεκπαιδεύτηκε στην Αιματολογική Κλινική του Πανεπιστημίου Johns Hopkins ως έμμισθη ερευνήτρια με υποτροφία για ένα έτος. Ειδικεύθηκε στην Αιματολογία στο Αιματολογικό Τμήμα του νοσοκομείου Γ. Παπανικολάου. Από το 2018 εκπονεί μεταδιδακτορική έρευνα στην Ιατρική Σχολή του ΑΠΘ σε συνεργασία με τη Μονάδα Μεταμόσχευσης του νοσοκομείου Γεώργιος Παπανικολάου.

Ως ειδική Αιματολόγος εργάζεται στη Μονάδα Μεταμόσχευσης με πλήρη κλινικά καθήκοντα από το Μάρτιο του 2020. Έχει πιστοποιηθεί από την EBMT (European Society for Bone Marrow Transplantation) για την επάρκεια γνώσεων και συμμετέχει ενεργά στις Ομάδες Εργασίας της ΕΒΜΤ για τις οξείες λευχαιμίες και τις επιπλοκές της μεταμόσχευσης. Επιπλέον, υπό την ευθύνη της εξετάζονται διαγνωστικά δείγματα από όλη την Ελλάδα, εκτός Αττικής, στο Εργαστήριο Μοριακής Αιματολογίας του Τμήματος για τη διαφορική διάγνωση της θρομβωτικής μικροαγγειοπάθειας (ADAMTS13, C5b-9, NGS).  

Παράλληλα, εκπονεί εργαστηριακή και κλινική έρευνα με έμφαση στη μεταμόσχευση αιμοποιητικών κυττάρων, τις νέες κυτταρικές θεραπείες καθώς και τις θρομβωτικές μικροαγγειοπάθειες. Ως κύρια ερευνήτρια πραγματοποιεί  πειραματικές μελέτες που έχουν λάβει τιμητικές χρηματοδοτήσεις από την Ελληνική, την Ευρωπαϊκή και την Αμερικανική Αιματολογική Εταιρεία και την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας.

Το συγγραφικό έργο περιλαμβάνει 131 δημοσιεύσεις σε έγκριτα επιστημονικά περιοδικά με συνολικό δείκτη απήχησης 606,616 και i10 h-index 56, με συνολικό αριθμό παραθέσεων 1989, όπως επίσης και 118 δημοσιευμένες περιλήψεις σε έγκριτα διεθνή επιστημονικά περιοδικά, διπλωματική εργασία, διδακτορική διατριβή, κεφάλαια σε έγκριτα διεθνή και ελληνικά συγγράμματα. Επιπλέον, έχει τιμηθεί με πολλαπλά βραβεία σε ελληνικά και διεθνή συνέδρια, πλατινένιο βραβείο (Healthcare Business Awards 2020) και επιλογή ανάμεσα στις καλύτερες εργασίες του ετήσιου Αμερικάνικου Συνεδρίου Αιματολογίας (Best of ASH, 2020). Ακόμη, επιλέχθηκε από την Προεδρία της Δημοκρατίας για την απονομή τιμητικής διάκρισης (παρασημοφόρησης με το Χρυσό Σταυρό του Τάγματος της Ευποιίας).

Τέλος, ασχολείται ενεργά με τις δραστηριότητες της Ελληνικής, καθώς και των Ευρωπαϊκών Εταιρειών Αιματολογίας και Μεταμόσχευσης ως εθνική πρεσβευτής, πρεσβευτής ΕΒΜΤ και μέλος των Επιτροπών YoungEHA και EBAH.