Βιογραφικό
Σημείωμα

Μονάδα Μεταμόσχευσης Αιμοποιητικών Κυττάρων και Κυτταρικών Θεραπειών

Ζωή Μπούσιου

Η Μπούσιου Ζωή είναι απόφοιτος του Τμήματος Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (2007), και κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος στην Ιατρική Ερευνητική Μεθοδολογία, εκπονώντας διπλωματική εργασία με θέμα ‘Μελέτη των μεταλλάξεων της JAK2 στα μυελοϋπερπλαστικά νεοπλάσματα’. Έλαβε τον τίτλο της ειδικότητας  της αιματολογίας τον 5ο/2017, ολοκληρώνοντας την ειδίκευση στην Αιματολογική κλινική-ΜΜΑΚ του Γ.Ν.Θ. Γ.Παπανικολάου τον 5ο/2017.

Από το Μάιο του 2017 εργάζεται ως ειδικός Αιματολόγος στην Αιματολογική κλινική-ΜΜΑΚ του Γ.Ν.Θ. Γ.Παπανικολάου, αρχικά ως επικουρικός ιατρός και από τον 10ο/2020 ως επιμελήτρια Β’,  με κύριο αντικείμενο την μεταμόσχευση αρχέγονων αιμοποιητικών κυττάρων. Έχει εργαστεί στα εξωτερικά ιατρεία της ΜΜΑΚ, ενώ στην παρούσα φάση εργάζεται στην Αποθεραπεία της ΜΜΑΚ.

 Είναι κάτοχος διπλωμάτων εξετάσεων Αιματολογίας της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Αιματολογίας (ΕΗΑ) το 2017, καθώς και του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων Αιμοποιητικών κυττάρων (ΕΒΜΤ) το 2021.

Η ιατρός έχει ενεργή ερευνητική δραστηριότητα συμμετέχοντας σε κλινικές δοκιμές αλλά και στη συγγραφή δημοσιεύσεων σε διεθνή αξιολογημένα περιοδικά με τις πιο πρόσφατες τις εξής: ‘Predictors of Transplant-Associated Thrombotic Microangiopathy in Patients With Overlap or Chronic Graft-vs-Host-Disease’, ‘Risk factors and outcomes of Klebsiella pneumoniae infection before and after allogeneic hematopoietic cell transplantation’, ‘A non-interventional study of microcirculation dynamics in allogeneic hematopoietic cell transplantation survivors compared to controls: evidence of impaired microvascular response regardless of conventional cardiovascular risk factors’, ‘Survival Advantage of Treosulfan Plus Fludarabine Before Allogeneic Hematopoietic Cell Transplantation for Older or Comorbid Patients With Myeloid Malignancies’. Παράλληλα έχει ομιλίες σε επιστημονικές εκδηλώσεις της Ελληνικής Αιματολογικής Εταιρείας και σε συνέδρια, καθώς και πληθώρα αναρτημένων και προφορικών ανακοινώσεων σε ελληνικά και διεθνή συνέδρια.

Είναι μέλος της Ελληνικής Αιματολογικής Εταιρείας (ΕΑΕ), της Ευρωπαικής Αιματολογικής Εταιρείας (ΕΗΑ) καθώς και του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων Αιμοποιητικών κυττάρων (ΕΒΜΤ).