Βιογραφικό
Σημείωμα

Μονάδα Γονιδιακής και Κυτταρικής Θεραπείας

Ιωάννα Βαλλιάνου

Ολοκλήρωσε τις προπυχιακιακές σπουδές (2003) στο Τμήμα Βιολογίας του ΑΠΘ και τις μεταπτυχιακές σπουδές (2004) στο Πανεπιστήμιο Pierre et Marie Curie-Paris VI. Εκπόνησε τη διδακτορική της διατριβή (2012) στο Τμήμα Βιολογίας του ΑΠΘ με εξειδίκευση στην Μοριακή Βιολογία. Από το 2017 ανήκει στο εξειδικευμένο προσωπικό της GMP της Μονάδας Γονιδιακής και Κυτταρικής Θεραπείας της Αιματολογικής Κλινικής και συμμετέχει στις παραγωγές κυτταρικών προϊόντων στα πλαίσια κλινικών μελετών για νέες κυτταρικές θεραπείες.


Παράλληλα εκπονεί μεταδιδακτορική έρευνα με αντικείμενο την έκπτυξη γενετικά τροποποιημένων αρχέγονων αιμοποιητικών κυττάρων για την βελτιστοποίηση της έκβασης της γονιδιακής θεραπείας αιματολογικών ασθενειών για την οποία έχει βραβευτεί με το βραβείο Αιμοποίησης στο 44Ο Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο.