Βιογραφικό
Σημείωμα

Μονάδα Μεταμόσχευσης Αιμοποιητικών Κυττάρων και Κυτταρικών Θεραπειών

Ιωάννης Μπάτσης

Ο Ιωάννης Μπάτσης αποφοίτησε από το Τμήμα Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης. Ειδικεύθηκε στην Αιματολογία στο Αιματολογικό Τμήμα του νοσοκομείου Γ. Παπανικολάου και έλαβε τον τίτλο της ειδικότητας το 2004.

Εργάζεται στο ίδιο Τμήμα από το 2004 στα εξωτερικά ιατρεία της Μονάδας Μεταμόσχευσης Αιμοποιητικών Κυττάρων και είναι υπεύθυνος για τη λειτουργία τους. Ασχολείται με την αξιολόγηση των υποψηφίων δοτών και τον προμεταμοσχευτικό έλεγχο δοτών και ασθενών προς μεταμόσχευση, την ενημέρωση των ασθενών και των οικείων τους σχετικά με τη μεταμόσχευση, την επιλεξιμότητα των ασθενών και την κινητοποίηση των αρχέγονων αιμοποιητικών κυττάρων. Παρακολουθεί κλινικά τους μεταμοσχευμένους ασθενείς κατά την πρώιμη ή απώτερη περίοδο μετά τη μεταμόσχευση.

Το 2008 και για ένα χρόνο, απασχολήθηκε ερευνητικά στην χρησιμοποίηση μεσεγχυματικών στρωματικών κυττάρων ως θεραπεία της οξείας νόσου του μοσχεύματος κατά ξενιστή στο πανεπιστημιακό νοσοκομείο Karolinska της Στοκχόλμης.

Συμμετείχε ως συγγραφέας σε σαράντα πέντε δημοσιεύσεις σε διεθνή έγκριτα επιστημονικά περιοδικά και σε εκατοντάδες ανακοινώσεις σε Ελληνικά και διεθνή συνέδρια. Είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής Αιματολογικής Εταιρείας. Διετέλεσε πρόεδρος του Τμήματος Μεταμοσχεύσεων Αιμοποιητικών Κυττάρων και Κυτταρικών Θεραπειών της εταιρείας.