Βιογραφικό
Σημείωμα

Εργαστήριο Κυτταρομορφολογίας, Κυτταρομετρίας ροής

Μαρία Καλιού

Η Καλιού Μαρία φοίτησε στο Τμήμα Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης από το οποίο έλαβε το πτυχίο της το 2008. Στις αρχές  του 2022 ολοκλήρωσε με «άριστα» τις μεταπτυχιακές σπουδές της στο Διατμηματικό  μεταπτυχιακό πρόγραμμα του ίδιου πανεπιστημίου με τίτλο «Σύγχρονες ιατρικές πράξεις: Δικαιική ρύθμιση και βιοηθική διάσταση». 

Ασκήθηκε στην ειδικότητα της Αιματολογίας στην Αιματολογική Κλινική/ΜΜΑΚ του Γ.Ν.Θ. Γ. Παπανικολάου, λαμβάνοντας τον τίτλο ειδικότητας το 2018. Από τον Ιούλιο του 2018 ως και τον Δεκέμβριο του 2021 εργάσθηκε ως επικουρική ιατρός με το βαθμό της Επιμελήτριας Β΄ στο Γ.Ν.Θ. Παπαγεωργίου καλύπτοντας την Αιματολογική Κλινική, το Γενικό Αιματολογικό Εργαστήριο και το Τμήμα Αιμοδοσίας του νοσοκομείου. Από τον Ιανουάριο του 2022 εργάζεται πλέον ως Επιμελήτρια  Β΄ στην Αιματολογική Κλινική/ΜΜΑΚ του Γ.Ν.Θ. Γ. Παπανικολάου.  Οι κύριοι τομείς ενασχόλησης της είναι το Εργαστήριο Κυτταρομετρίας και τα Εξωτερικά Ιατρεία της Αιματολογικής κλινικής. 

Έχει συνδράμει στη συγγραφή δημοσιεύσεων σε διεθνή αξιολογημένα περιοδικά με κυριότερες: “Survival advantage and comparable toxicity in reduced-toxicity treosulfan-based conditioning regimen in myelodysplastic syndrome and acute myeloid leukemia patients after allogeneic hematopoietic cell transplantation” στο Biology of Blood and Marrow Transplantation, “Candida is an emerging pathogen beyond the neutropenic period of allogeneic hematopoietic cell transplantation” στο Clinical Transplantation και “Real-world data of thrombotic microangiopathy management: the key role of ADAMTS13 activity and complement testing” στο Thrombosis Update. Επιπλέον, έχει συμμετάσχει σε πολλές ανακοινώσεις  σε πανελλήνια και διεθνή συνέδρια. 

Αποτελεί μέλος της EHA (European Hematology Association), της ΕΑΕ (Ελληνική Αιματολογική Εταιρία) και του Ι.Σ.Θ. (Ιατρικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης).