Βιογραφικό
Σημείωμα

Μονάδα Μεταμόσχευσης Αιμοποιητικών Κυττάρων και Κυτταρικών Θεραπειών

Νικόλαος Σπυρίδης

Φοίτησε στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Ρώμης «Tor Vergata» κατόπιν εισαγωγικών εξετάσεων με σειρά επιτυχίας 1ος  σε 150 επιτυχόντες. Πήρε το πτυχίο Ιατρικής με βαθμό 104/110 (Άριστα).

Ειδικεύθηκε για 2 έτη στην Παιδιατρική στο Νοσοκομείο Ειδικών Παθήσεων Θεσσαλονίκης και για 4 έτη στην Αιματολογία στο Αιματολογικό Τμήμα του Αντικαρκινικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης «Θεαγένειο» (2015).

Εργάσθηκε ως Επικουρικός Ιατρός στην Μονάδα Μεταμόσχευσης Μυελού των Οστών του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Πατρών (2016-2020) με αποκλειστική ενασχόληση τις αλλογενείς και αυτόλογες μεταμοσχεύσεις αρχέγονων αιμοποιητικών κυττάρων. Τον Νοέμβριο 2020 διορίσθηκε ως Επιμελητής Β΄ στο Αιματολογικό Τμήμα του νοσοκομείου Γ. Παπανικολάου και τοποθετήθηκε στη Μονάδα Μεταμόσχευσης Αιμοποιητικών Κυττάρων. Κύρια αντικείμενα της εργασίας του είναι η παρακολούθηση στα Εξωτερικά Ιατρεία ασθενών, που έχουν υποβληθεί σε μεταμοσχεύσεις αρχέγονων αιμοποιητικών κυττάρων, ο προγραμματισμός συλλογής αιμοποιητικών μοσχευμάτων για αυτόλογες και αλλογενείς μεταμοσχεύσεις (από συγγενείς και εθελοντές) στη Μονάδα Συλλογής και Επεξεργασίας Μοσχευμάτων, καθώς και η καταγραφή, ο έλεγχος και η διακίνηση ομφαλιοπλακουντικών μοσχευμάτων στην Δημόσια Τράπεζα Βλαστοκυττάρων.

Συμμετείχε σε δημοσιεύσεις στον διεθνή και ελληνικό τύπο με κύριο αντικείμενο την Μεταμόσχευση Μυελού των Οστών και σε ομιλίες και ανακοινώσεις σε διεθνή και ελληνικά συνέδρια.

Είναι μέλος της Ελληνικής Αιματολογικής Εταιρείας και της Ευρωπαϊκής Εταιρεία  Μεταμοσχεύσεων Αιμοποιητικών Κυττάρων (ΕΒΜΤ).

Είναι κάτοχος πιστοποιήσεων στη Βασική Υποστήριξη Ζωής (BLS/AED European Rescucitation Council), στην Ορθή Κλινική Πρακτική (NIDA Clinical Trial Network) και Μεταφοράς Επικίνδυνων Βιολογικών Υλικών (Mayo Clinic Training).

Συμμετείχε στην εκπαίδευση φοιτητών του Ιατρικού Τμήματος του Πανεπιστημίου Πατρών στο αντικείμενο «Εισαγωγή στις Κλινικές Δεξιότητες-Πρώτες Βοήθειες» και «Κλινικές Δεξιότητες Ι-ΙΙ & ΙΙΙ» ακαδημαϊκών ετών 2017-2018, 2018-2019 και 2019-2020.