Βιογραφικό
Σημείωμα

Υπεύθυνος Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας

Σάββας Γουνόπουλος

Ο Σάββας Γουνόπουλος σπούδασε Μηχανολόγος Μηχανικός στην Πολυτεχνική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, ενώ μετεκπαιδεύθηκε στο Business School του πανεπιστημίου του Warwick της Μεγάλης Βρετανίας στην επιστήμη της διοίκησης και της επιχειρησιακής έρευνας (Management Science & Operational Research).

Εργάζεται από το 1999 παρέχοντας συμβουλευτικές υπηρεσίες οργάνωσης και διοίκησης σε επιχειρήσεις και οργανισμούς. Διαθέτει εξειδικευμένη τεχνογνωσία και εμπειρία στην ανάπτυξη και εφαρμογή Συστημάτων Ποιότητας ενώ έχει υλοποιήσει περισσότερα από 150 διαφορετικά σχετικά έργα, βασισμένα σε διεθνή και εθνικά πρότυπα. Η γνώση του εκτείνεται, αλλά δεν περιορίζεται σε ποικιλία τομέων δραστηριότητας όπως υπηρεσίες υγείας, συμβουλευτικές υπηρεσίες, τραπεζικός τομέας, δημόσια διοίκηση και διακυβέρνηση, πληροφοριακά συστήματα, τεχνικά έργα, αυτοκινητοβιομηχανία, τρόφιμα κλπ.

Είναι πιστοποιημένος επιθεωρητής ποιότητας σύμφωνα με διάφορα πρότυπα.

Από το 2005 ασχολείται με την ανάπτυξη και υποστήριξη της εφαρμογής και της διατήρησης των διαπιστεύσεων των Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας σύμφωνα με τα πρότυπα των οργανισμών Fact-JACIE, Netcord-FACT, EFI και άλλων εξειδικευμένων προτύπων στον χώρο της υγείας, ενώ έχει συμμετέχει σε σεμινάρια του οργανισμού JACIE ως εισηγητής. Ήδη υποστηρίζει το σύνολο των προγραμμάτων αλλογενών κυτταρικών θεραπειών πανελλαδικά. Από 2013 υποστηρίζει πλήρως και ανελλιπώς τη λειτουργία των συστημάτων ποιότητας του Αιματολογικού Τμήματος του ΓΝ Παπανικολάου ως εξωτερικός συνεργάτης και διαχειρίζεται το σύνολο των διαπιστεύσεών του.