Βιογραφικό
Σημείωμα

Εργαστήριο Μοριακής Αιματολογίας

Φωτεινή Κίκα

H Φωτεινή Κίκα ολοκλήρωσε προπτυχιακές (2001), μεταπτυχιακές (2007) και διδακτορικές (2006)  σπουδές στο Τμήμα Χημείας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Ήταν υπότροφος του προγράμματος «ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ: υποτροφίες έρευνας με προτεραιότητα στη βασική έρευνα» του ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ για την περάτωση της διδακτορικής διατριβής (2002 – 2005) και συμμετείχε σε Ερευνητικό Πρόγραμμα Συνεργασίας (2008-2010) μεταξύ Ελλάδας, Γαλλίας, Σερβίας και FYROM με τίτλο: «Κέντρο προκλινικού ελέγχου φαρμάκων». Το συγκεκριμένο πρόγραμμα διεξάχθηκε στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού προγράμματος FP7 με σκοπό τη μετάδοση τεχνογνωσίας σχετικά με τις προκλινικές δοκιμασίες φαρμάκων σε πειραματόζωα αλλά και την ανάπτυξη δικτύου προκλινικής δοκιμασίας νέων φαρμάκων.

 Έπειτα από τις σπουδές της εργάστηκε ως επιστημονικός και εργαστηριακός συνεργάτης στο ΑΤΕΙΘ κατά το χρονικό διάστημα 2006-2011 και ως χημικός στην ΕΥΑΘ ΑΕ για θέματα που αφορούσαν την παρακολούθηση της λειτουργίας της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων Θεσσαλονίκης κατά το χρονικό διάστημα 2007-2008.  

Από το 2014 εργάζεται στο Εργαστήριο Μοριακής Αιματολογίας του Αιματολογικού Τμήματος του νοσοκομείου Γεώργιος Παπανικολάου, στο οποίο διεξάγεται μια πληθώρα μοριακών διαγνωστικών εξετάσεων σε αιματολογικά νοσήματα. Είναι υπεύθυνη για τις διαγνωστικές εξετάσεις που αφορούν την ποσοτικοποίηση του DNA των ιών CMV, EBV, Parvo Virus, ΒΚV, HSV-1, HSV-2 και HHV-6 και συνυπεύθυνη με τη γιατρό του εργαστηρίου για ένα σύνολο εξετάσεων που αφορούν τη διάγνωση των αιματολογικών κακοηθειών και την πορεία των μεταμοσχευμένων ασθενών. Συμμετέχει ενεργά στις διεθνείς διαπιστεύσεις και πιστοποιήσεις του εργαστηρίου.  

Τα τρέχοντα ερευνητικά της ενδιαφέροντα επικεντρώνονται στην ανάπτυξη μεθόδων σε βιολογικά δείγματα (αίμα, μυελός των οστών) με την τριχοειδή ηλεκτροφόρηση με την τεχνική ανάλυσης θραυσμάτων DNA και ηλεκτροφόρηση πηκτής για την ανίχνευση μεταλλάξεων σε γονίδια που σχετίζονται με την εμφάνιση αιματολογικών κακοηθειών.

Το συγγραφικό της έργο περιλαμβάνει 13 δημοσιεύσεις σε έγκριτα διεθνή επιστημονικά περιοδικά με κριτές με H-index (πηγή Scopus) / (πηγή Google scholar) (βάσει των ετεροαναφορών) 7/9 εκ των οποίων είναι πρώτη συγγραφέας σε 2 δημοσιεύσεις. Ο αριθμός ετεροαναφορών(πηγή Scopus) / (πηγή Google scholar) είναι 196/277. Είναι κριτής σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά και μέχρι τώρα έχει κρίνει 50 εργασίες. Συμμετείχε σε 23 διεθνή και ελληνικά συνέδρια. Είναι μέλος της Ένωσης Ελλήνων Χημικών, της Ελληνικής Εταιρείας Κλινικής Χημείας – Κλινικής Βιοχημείας και της Ένωσης Κλινικών Χημικών.