Βιογραφικό
Σημείωμα

Εργαστήριο Κυτταρομορφολογίας, Κυτταρομετρίας ροής

Χρυσάνθη Βαδικόλιου

ΣΠΟΥΔΕΣ-ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

Απόφοιτος της Ιατρικής σχολής του ΑΠΘ(1987).Κατέχω τον τίτλο της Αιματολογίας από το 1996,ειδικευθείσα στην Αιματολογική κλινική του Γ.Ν.<<Γ.Παπανικολάου>>. Διευθύντρια του ΕΣΥ από το 2014. 

Μετεκπαίδευση επί ένα έτος(2002-2003) στο LUMC ,Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Leiden,Ολλανδία, στο ανοσοαιματολογικό εργαστήριο υπό την διεύθυνση της pr.Gulmy. Ασχολήθηκα με κυτταρικές ανοσολογικές τεχνικές οι οποίες εφαρμόζονται για ανοσοθεραπεία στην λευχαιμία και στην οξεία νόσο του μοσχεύματος κατά του ξενιστή. 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΊΟ 

Εργάζομαι στο Αιματολογικό Εργαστήριο της Αιματολογικής Κλινικής του  Νοσοκομείου Γ. Παπανικολάου ( ενασχόληση με κυτταρομορφολογία, ανοσοιστοχημεία, κυτταρομετρία ροής).Ενεργός συμμετοχή στην διάγνωση, παρακολούθηση και θεραπεία ασθενών με αιματολογικές παθήσεις στα Εξωτερικά ιατρεία της Αιματολογικής κλινικής 

ΕΡΕΥΝΑ – ΣΠΟΥΔΑΙΟΤΕΡΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ 

Συμμετοχή σε 200 περίπου εργασίες σε ελληνικά και διεθνή συνέδρια. 

Δημοσιεύσεις  σε ξένα περιοδικά 16. 

Real-world” data on the efficacy and safety of lenalidomide and dexamethasone in patients with relapsed/refractory multiple myeloma who were treated according to the standard clinical practice: a study of the Greek Myeloma Study Group 

E.Katodritou, Vadikolia C, Lalagianni C, Kotsopoulou M, Papageorgiou G, Kyrtsonis M-C, Matsouka P, Giannakoulas N, Kyriakou D, Karras G, Anagnostopoulos N, Michali E, Briasoulis E, Hatzimichael E, Spanoudakis E, Zikos P, Tsakiridou A, Tsionos K, Anargyrou K, Symeonides A, Maniatis A, E.Terpos  

Ann Hematol. 2014 Jan;93(1):129-39 

Acute lymphoplasmacytoid dendritic cell (DC2) leukemia: results from the Hellenic Dendritic Cell Leukemia Study Group.
NJ. Tsagarakis, NA. Kentrou, KA. Papadimitriou, M. Pagoni, G. Kokkini, H. Papadaki, V. Pappa, T. Marinakis, NI. Anagnostopoulos, C. Vadikolia, A. Anagnostopoulos, MK. Angelopoulou, E. Terpos, C.  Poziopoulos, K. Anargyrou, D. Rontogianni, T. Papadaki, A. Psarra, FN.  Kontopidou, D. Skoumi, SI. Papadhimitriou, G. Paterakis; Hellenic Dendritic Cell Leukemia Study Group. 

Leuk Res 2010 Apr; 34(4):438-446 

ΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ-ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ- ΘΕΣΜΟΥΣ 

Μέλος της Ελληνικής Αιματολογικής εταιρείας