Μεταμοσχεύσεις Αιμοποιητικών Κυττάρων και Κυτταρικές Θεραπείες που διενεργήθηκαν το 2021 στην Ελλάδα

Στο Ναύπλιο 20-22 Οκτωβρίου διοργανώθηκαν τρεις ημερίδες από τρία επιστημονικά Τμήματα της Ελληνικής Αιματολογικής Εταιρείας. Το Τμήμα Μεταμόσχευσης, Ανοσοθεραπείας και Κυτταρικών Θεραπειών ανακοίνωσε εκεί τη δραστηριότητα των Ελληνικών Κέντρων Μεταμόσχευσης, την οποία παραθέτουμε ακολούθως. Οι μεταμοσχεύσεις και οι κυτταρικές θεραπείες απαιτούν εξειδίκευση, εμπειρία, συνεργασίες και αφοσίωση. Αξίζουν συγχαρητήρια σε όλους τους εμπλεκόμενους, τόσο για τη διενέργειά τους όσο και για τα αποτελέσματά τους, τα οποία είναι εφάμιλλα των καλύτερων κέντρων της Ευρώπης. Η Πολιτεία οφείλει να υποστηρίξει ταχύτερα και εντονότερα τις Μονάδες Μεταμόσχευσης, κυρίως σε επίπεδο προσωπικού, εξοπλισμού και υποδομών. Το 2021 ήταν η τελευταία χρονιά που διηύθυνε το Αιματολογικό Τμήμα του Νοσοκομείου Γ. Παπανικολάου, στο οποίο υπάγεται και η Μονάδα Μεταμόσχευσης. Επικεφαλής της Μονάδας Μεταμόσχευσης ήταν η κ. Ιωάννα Σακελλάρη, σημερινή Συντονίστρια Διευθύντρια του Τμήματος.

Μεταμοσχευτική Δραστηριότητα 2021 – Παρουσίαση