Προς τον ασθενή με θρομβωτική μικροαγγειοπάθεια και τους οικείους του

*Ελένη Γαβριηλάκη, MD PhD Αιματολόγος – Επιμελήτρια Β

Η θρομβωτική μικροαγγειοπάθεια αποτελεί ένα ετερογενές σύνολο νοσημάτων, απειλητικών για τη ζωή. Οι δύο βασικές νόσοι που αναγνωρίζονται είναι η θρομβωτική θρομβοπενική πορφύρα (ΘΘΠ/TTP) που χαρακτηρίζεται από έλλειψη δραστικότητας ADAMTS13 και το αιμολυτικό ουραιμικό σύνδρομο (ΑΟΣ/HUS) που χαρακτηρίζεται από ενεργοποίηση του συμπληρώματος. Η επιτυχής θεραπευτική αντιμετώπιση ασθενών με άτυπο ΑΟΣ με τη χρήση αναστολέων του συμπληρώματος, καθώς και η έγκριση νέων θεραπειών στη θρομβωτική θρομβοπενική πορφύρα καθιστά επιτακτική την ανάγκη διαφορικής διάγνωσης μεταξύ των συνδρόμων.

Από το 2016 και με την υποστήριξη της Ελληνικής Αιματολογικής Εταιρείας, πραγματοποιείται στο Εργαστήριο του Αιματολογικού Τμήματος Νοσοκομείου «Γ. Παπανικολάου» της Θεσσαλονίκης η μέτρηση δραστικότητας ADAMTS13. Στο διάστημα αυτό, το Εργαστήριο εξέτασε περισσότερα από 80 δείγματα από όλη τη χώρα, δίνοντας διαγνωστικά αποτελέσματα εντός 72 ωρών στα επείγοντα δείγματα. Τα αποτελέσματα της δραστηριότητας αυτής ανακοινώθηκαν στο Πανελλήνιο και στο Αμερικάνικο Αιματολογικό Συνέδριο το 2019 και δημοσιεύθηκαν σε διεθνές περιοδικό. Από το 2019 ως και σήμερα, το Εργαστήριο συνεχίζει με πόρους ερευνητικών προγραμμάτων και με την υποστήριξη του Νοσοκομείου να παρέχει διαγνωστικά αποτελέσματα σε όλη τη χώρα. Η μεγάλη αποτελεσματικότητα και ασφάλεια των νέων φαρμάκων που ενσωματώνονται στις διεθνείς κατευθυντήριες οδηγίες για τη θρομβωτική μικροαγγειοπάθεια καθιστά επιτακτική ανάγκη τη μέτρηση ADAMTS13 σε όλο και περισσότερα δείγματα. Επιπλέον της μέτρησης ADAMTS13, το Εργαστήριο επίσης είναι το μοναδικό στην Ελλάδα που διενεργεί λειτουργικό και γενετικό έλεγχο για την ενεργοποίηση του συμπληρώματος.

Το Αιματολογικό Τμήμα πρωτοστατεί στο πεδίο των θρομβωτικών μικροαγγειοπαθειών με αδιάλειπτη ερευνητική δραστηριότητα που χρήζει διεθνούς αναγνώρισης και έχει άμεσο όφελος για τον ασθενή με θρομβωτική μικροαγγειοπάθεια. Επιπλέον, συντονίζουμε τη δημιουργία Εθνικού Μητρώου Θρομβωτικών Μικροαγγειοπαθειών και συμμετέχουμε ενεργά στις προσπάθειες για τη δημιουργία Συλλόγου Ασθενών με Θρομβωτική Μικροαγγειοπάθεια.

Όλα τα παραπάνω γίνονται για να παρέχουμε τη βέλτιστη δυνατή φροντίδα στους ασθενείς μας.