Νοσήματα

Ο αιματολόγος, ως εκ της ιδιότητάς του και ειδίκευσής του, έχει την ευθύνη της διάγνωσης και αντιμετώπισης ενός ευρέος φάσματος αιματολογικών νοσημάτων, τόσο καλοηθών όσο και κακοηθών που χρειάζονται μακρά και ολιστική προσέγγιση.

Το Αιματολογικό Τμήμα του τριτοβάθμιου Νοσοκομείου Γ. Παπανικολάου παραλαμβάνει ασθενείς από τη γενική εφημερία που χρήζουν, είτε διάγνωσης είτε αντιμετώπισης, ενός χρόνιου αιματολογικού νοσήματος. Επίσης λειτουργεί ως κέντρο αναφοράς για τη θεραπεία των οξειών λευχαιμιών, λεμφωμάτων, πολλαπλού μυελώματος, απλαστικής αναιμίας και πλείστων άλλων που αναφέρονται στον ειδικό πίνακα και χρειάζονται μεταμόσχευση αυτόλογων ή αλλογενών θεραπειών ή και καινοτόμων κυτταρικών θεραπειών.

Ως κέντρο αναφοράς, δέχεται ασθενείς από όλη την Ελλάδα, από την Κρήτη και την Κύπρο εκτός της Αττικής και της Πάτρας.

Επιπλέον, λόγω της δυνατότητας μεγάλης κλινικής έρευνας, διενεργούνται κλινικά ερευνητικά προγράμματα και φάσης 2 & 3 κλινικές μελέτες. Οι μελέτες αυτές δίνουν τη δυνατότητα στους ασθενείς να λάβουν κατά προτεραιότητα νέες πρωτοποριακές θεραπείες με πιθανότητες ίασης ακόμη και σε ανθεκτικές περιπτώσεις. Είναι σημαντικό ότι υπάρχει η δυνατότητα χορήγησης νέων στοχευμένων θεραπειών, νέων βιολογικών παραγόντων, εμβολίων που παρακάμπτουν τους ρυθμούς αντίστασης του όγκου στη συμβατική χημειοθεραπεία.

Ως κέντρο πρωτοπορίας και αριστείας εφάρμοσε πρώτο τη μεταμόσχευση αυτόλογων αιμοποιητικών κυττάρων στη σκλήρυνση κατά πλάκας, στη σκληροδερμία, στη νόσο του Crohn, στον ερυθηματώδη λύκο καθώς και την γονιδιακή θεραπεία σε 2 ασθενείς με μεσογειακή αναιμία (στα πλαίσια διεθνούς κλινικής μελέτης).

Με την μακρά εδραιωμένη εξειδικευμένη εμπειρία των αιματολόγων, νοσηλευτών, τεχνολόγων, βιολόγων και συναφών επιστημόνων καθώς και όλων των πολλών εργαζομένων στο κέντρο, υπάρχουν όλα τα εχέγγυα να λάβουν οι ασθενείς μας την ενδεδειγμένη θεραπεία, βασιζόμενη σε όλα τα διεθνή πρότυπα ποιότητας και ασφάλειας.

Κατάλογος Νοσημάτων