Πιστοποίηση "Swiss Approval" για 4 εργαστήρια του Αιματολογικού Τμήματος

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε στις 23 Μαρτίου 2022 η αξιολόγηση του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας κατά το διεθνές πρότυπο ποιότητας ΕΝ ΙSO 9001:2015 των (4) τεσσάρων εργαστηρίων του Αιματολογικού Τμήματος του Γ.Ν.Θ. «Γ. Παπανικολάου» από τον φορέα πιστοποίησης “SWISS APPROVAL Technische Bewertung Α.Ε.”.

Πρόκειται για τα εξής εργαστήρια:

1. Εργαστήριο Κυτταρογενετικής,

2. Εργαστήριο Μοριακής Αιματολογίας,

3. Εργαστήριο Κυτταρομορφολογίας

4. Εργαστήριο Κυτταρομετρίας Ροής

Τα συγκεκριμένα εργαστήρια διαθέτουν το ειδικό πιστοποιητικό Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας ΕΝ ΙSO 9001:2015 από τον Νοέμβριο του 2020. Η πιστοποίηση αφορά όλες τις κατηγορίες εξετάσεων/αναλύσεων εσωτερικών και εξωτερικών ασθενών του νοσοκομείου, οι οποίες διενεργούνται με τρόπο ώστε να διασφαλίζεται υψηλή ποιότητα παρεχόμενων υπηρεσιών.

Από την ίδρυσή τους έως σήμερα, τα προαναφερθέντα Εργαστήρια έχουν εξελιχθεί σε σημαντικό βαθμό όσον αφορά τόσο στα τεχνικά μέσα, στη μεθοδολογία και στις υποδομές, όσο και στο έμψυχο δυναμικό. Καθημερινά στα Εργαστήρια αυτά μελετάται μεγάλος όγκος δειγμάτων, συμβάλλοντας στη διάγνωση και την παρακολούθηση κυρίως αιματολογικών αλλά και άλλων νοσημάτων. Τα δείγματα αφορούν σε ασθενείς του Αιματολογικού  Τμήματος/ΜΜΑΚ του Γ.Ν.Θ. «Γ. Παπανικολάου», ασθενών υπολοίπων κλινικών και λοιπών νοσοκομείων της Β. Ελλάδας στα πλαίσια συμβουλευτικής διαδικασίας ή/και λειτουργίας των εργαστηρίων ως εξειδικευμένων εργαστηρίων αναφοράς

Είναι ενεργά μέλη του European Leukemia Net, διεθνούς συνεργατικού ιδρύματος που στοχεύει στην επιστημονική αριστεία έναντι της λευχαιμίας και χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και στα πλαίσια αυτής της συνεργασίας συμμετέχουν σε προγράμματα εναρμόνισης των εργαστηριακών εξετάσεων στις οποίες εξειδικεύονται. Το προσωπικό των Εργαστηρίων παρακολουθεί και συμμετέχει συστηματικά σε ελληνικά και διεθνή συνέδρια, καθώς και σε μικρότερης εμβέλειας διοργανώσεις στα πλαίσια της δια βίου εκπαίδευσης, ώστε να είναι διαρκώς ενημερωμένο και καταρτισμένο σχετικά με κάθε νέα εξέλιξη. Παράλληλα, τα Εργαστήρια συμμετέχουν ανά τακτά χρονικά διαστήματα – όπως προβλέπεται από τους εκάστοτε Οργανισμούς – σε εξωτερικούς ποιοτικούς ελέγχους που βασίζονται σε διεθνή πρότυπα.