Ποιότητα Υπηρεσιών

«Μία από τις τέσσερις βασικές αρχές / στόχους που έχουμε στο τμήμα μας είναι η εφαρμογή Συστημάτων Ποιότητας ώστε να διασφαλίζεται η καλή λειτουργία μας και να βελτιώνεται..»

Σε αυτές τις λέξεις, συμπυκνώνεται όλη η πολιτική και η φιλοσοφία πίσω από την οργάνωση, τα συστήματα και τις διαπιστεύσεις του τμήματος.

Αυτός είναι ο βασικός λόγος που το αιματολογικό τμήμα του Γενικού Νοσοκομείου Παπανικολάου, πρωτοπορεί και στην εφαρμογή τέτοιων συστημάτων και αναζητεί και αξιοποιεί τα πιο εξειδικευμένα, απαιτητικά και παγκοσμίως αναγνωρίσιμα πρότυπα ποιότητας.

Πιο συγκεκριμένα:

Μέσα από αυτή την πορεία έχουμε καταφέρει:

Υποβαλλόμαστε σε ετήσια βάση σε πλήθος επιθεωρήσεων από εγχώριους και διεθνείς οργανισμούς, από επιθεωρητές έμπειρους και εξειδικευμένους στο πεδίο δραστηριότητάς μας, ενώ διεξάγουμε από μόνοι μας δικές μας εσωτερικές επιθεωρήσεις.

Παρακολουθούμε τις εξελίξεις και αξιοποιούμε τα νέα δεδομένα στον χώρο της ποιότητας βελτιώνοντας και αναβαθμίζοντας συνεχώς τα συστήματά μας.

Έτσι, μέσα από αυτό το συνεχές ταξίδι, προσπαθούμε και πετυχαίνουμε να διατηρούμε συνεχώς το επίπεδο ικανότητας και συμμόρφωσης στα υψηλά επίπεδα που στοχεύουμε.

Η Ομάδα μας

Διαπιστεύσεις – Πιστοποιήσεις