Πρωτοπορία στις Κυτταρικές Θεραπείες

Στα πλαίσια του πρωτοποριακού προγράμματος της εφαρμογής των κυτταρικών θεραπειών που αρχίσαμε στο Αιματολογικό Τμήμα του Νοσοκομείου Γ. Παπανικολάου, κατά το 2021 εφαρμόσαμε πρώτοι στην Ελλάδα, σε 5 ασθενείς με ανθεκτικό Λέμφωμα Μανδύα  τη νέα θεραπεία με το ζωντανό φάρμακο Tecartus. Στα πλαίσια της Κλινικής Μελέτης Cartitude 5, τον Οκτώβριο του 2021, χορηγήθηκε  η 1η κυτταρική θεραπεία στην Ελλάδα, σε ασθενή με νεοδιαγνωσθέν Πολλαπλούν Μυέλωμα  και έχει ήδη προγραμματιστεί η θεραπεία για τρεις ακόμη ασθενείς.