Συνοπτικά πεπραγμένα 2022 Αιματολογικού Τμήματος Γ.Ν.Θ. «Γ. Παπανικολάου»

Η κ. Ιωάννα Σακελλάρη Συντονίστρια Διευθύντρια του Αιματολογικού Τμήματος ανακοίνωσε πρόσφατα προς τους αρμόδιους φορείς τα Πεπραγμένα του 2022 τα οποία συνοπτικά είναι τα ακόλουθα:

Διενεργήσαμε 125 μεταμοσχεύσεις αιμοποιητικών κυττάρων (ρεκόρ της Μονάδας Μεταμόσχευσης και της χώρας) σε ασθενείς από όλη την Ελλάδα και την Κύπρο: 64 αλλογενείς και 45 αυτόλογες.

Διενεργήσαμε 16 CAR-T θεραπείες σε ασθενείς με ανθεκτικές μορφές λεμφώματος ή οξείας λεμφοβλαστικής λευχαιμίας, λέμφωμα μανδύα και πολλαπλούν μυέλωμα (στα πλαίσια κλινικής μελέτης).

Δεχθήκαμε 22.557 επισκέψεις στα εξωτερικά μας ιατρεία, 17.193 στην Αιματολογική Κλινική και 5.364 στη Μονάδα Μεταμόσχευσης.

Πραγματοποιήσαμε στα εξειδικευμένα εργαστήριά μας χιλιάδες ειδικές εξετάσεις για τη διάγνωση και παρακολούθηση ασθενών, παιδιών και ενηλίκων, από πολλά τμήματα της Ελλάδας.

Πιστοποιηθήκαμε κατά το 2022 ως το πρώτο και μοναδικό κέντρο στην Ελλάδα, που μπορεί να διενεργεί CAR-T θεραπείες με τις νέες ενδείξεις σε ασθενείς με πρωϊμότερη φάση νόσου λεμφώματος, οποιασδήποτε ηλικίας με Οξεία Λεμφοβλαστική Λευχαιμία και με λέμφωμα μανδύα.

Λειτουργούμε με 18 διαπιστεύσεις/πιστοποιήσεις, μεταξύ αυτών, με την ειδική διαπίστευση JACIE από το 2013 για τη μονάδα μεταμόσχευσης αιμοποιητικών κυττάρων, με τη διαπίστευση EFI για την εξέταση χιμαιρισμού στους μεταμοσχευμένους ασθενείς, με 4 ειδικές διαπιστεύσεις για συλλογή αιμοποιητικών κυττάρων/λεμφοκυττάρων, με 7 πιστοποιήσεις για αντίστοιχες εξειδικευμένες εξετάσεις στο εργαστήριο Μοριακής και Κυτταρικής Βιολογίας συν 2 διεθνή προγράμματα εναρμόνισης εκτέλεσης εξετάσεων και 1 πιστοποίηση στην Κυτταρομορφολογία. Τα 4 εξειδικευμένα εργαστήριά μας, Κυτταρομορφολογίας, Κυτταρομετρίας Ροής, Κυτταρογενετικής και Μοριακής Αιματολογίας, έχουν αποκτήσει από το 2020 την διαπίστευση ISO 9001:2015.

Συλλέξαμε 147 αιμοποιητικά μοσχεύματα από 126 ασθενείς και δότες. Μεταξύ αυτών υπήρξαν 32 εθελοντές, προερχόμενοι από τη Βόρεια Ελλάδα, τα μοσχεύματα των οποίων χορηγήθηκαν σε ασθενείς που νοσηλεύονταν σε μεταμοσχευτικά κέντρα του εξωτερικού και της χώρας μας.

Αυξήσαμε το απόθεμα των ομφαλιοπλακουντικών μοσχευμάτων κατά 68 ανεβάζοντας το σύνολο στα 6.221.

Εκπονούμε πολλές σημαντικές μελέτες, εκ των οποίων: 6 προκλινικές-εργαστηριακές, 29 κλινικές-παρεμβατικές και 9 εγκεκριμένα επιδοτούμενα ερευνητικά προγράμματα.

Δημοσιεύσαμε 36 εργασίες, μόνοι μας ή σε συνεργασία με άλλους, σε διεθνούς κύρους περιοδικά.

Ανακοινώσαμε 73 εργασίες σε ελληνικά και διεθνή συνέδρια, εκ των οποίων οι 4 βραβεύθηκαν.

Εκπονούν διατριβή, μεταδιδακτορική έρευνα, διπλωματική και μεταπτυχιακή έρευνα 25 Βιολόγοι.

Τα στελέχη μας πέτυχαν πολλαπλές διακρίσεις/βραβεύσεις ή υποτροφίες.

Βραβευθήκαμε από τον Δήμο Θεσσαλονίκης τον Ιούνιο του 2022, ο οποίος απένειμε στην Αιματολογική Κλινική και την Μονάδα Μεταμόσχευσης του Αιματολογικού Τμήματος, βραβείο τιμής ένεκεν για τη συμβολή του στη μάχη ενάντια στον παιδικό καρκίνο.

Το Εργαστήριο Αναφοράς στη Μοριακή Διάγνωση Αιματολογικών Κακοηθειών ως Καινοτόμος Μονάδα βραβεύθηκε με το χρυσό βραβείο Healthcare Business Awards.

Η Συντονίστρια Διευθύντρια βραβεύθηκε για τη συμβολή της στη διαχρονική αντιμετώπιση ασθενών με κακοήθη αιματολογικά νοσήματα με το βραβείο ΥΠΑΤΙΑ. Τέλος, το Υπουργείο Υγείας αναγνώρισε την πολύτιμη προσφορά του Αιματολογικού Τμήματος κατά τον καιρό της πανδημίας και λάβαμε τιμητικό βραβείο για το καθημερινό μας έργο και την παροχή υψηλής ποιότητας υπηρεσιών στους αιματολογικούς ασθενείς.