Τέσσερις νέες διακρίσεις για τα εργαστήρια της Αιματολογικής Κλινικής του Γ.Ν.Θ. «Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ»

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε στις 30 Σεπτεμβρίου 2020 η Αξιολόγηση του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας κατά το διεθνές πρότυπο Ποιότητας ΕΝ ΙSO 9001:2015 των (4) τεσσάρων εργαστηρίων της Αιματολογικής κλινικής : 1. Εργαστήριο Κυτταρογενετικής, 2. Εργαστήριο Μοριακής Αιματολογίας, 3. Εργαστήριο Κυτταρομορφολογίας και 4. Εργαστήριο Κυτταρομετρίας Ροής,  από τον φορέα πιστοποίησης “SWISS APPROVAL Technische Bewertung Α.Ε.”.

Τα συγκεκριμένα εργαστήρια διαθέτουν πλέον το ειδικό πιστοποιητικό Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας ΕΝ ΙSO 9001:2015 για όλες τις κατηγορίες εξετάσεων-αναλύσεων των εσωτερικών και εξωτερικών ασθενών που διενεργούν, γεγονός που τα κάνει να ξεχωρίζουν πλέον για την υψηλή ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών τους.

Όλες οι απαραίτητες ενέργειες για την πιστοποίηση των εργαστηρίων αυτών διενεργήθηκαν από το Αυτοτελές Τμήμα Ελέγχου Ποιότητας, Έρευνας και Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης του Νοσοκομείου Γ.Ν.Θ. “Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ” σε συνεργασία με το προσωπικό όλων των εργαστηρίων το οποίο επέδειξε ιδιαίτερο ζήλο, πέραν του καλώς εννοούμενου υπηρεσιακού και συνέβαλε στην προετοιμασία και την επιτυχή πιστοποίηση των εργαστηρίων τους.

Το Αυτοτελές Τμήμα Ελέγχου Ποιότητας, Έρευνας και Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης του Νοσοκομείου Γ.Ν.Θ. “Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ” είναι το μοναδικό Δημόσιο Νοσοκομείο στη Βόρεια Ελλάδα που ασχολείται με την ολοκληρωμένη συμβουλευτική υποστήριξη στην ανάπτυξη συστημάτων Ποιότητας εξασφαλίζοντας πιστοποίηση σύμφωνα με τα πρότυπα ISO και την Ελληνική Νομοθεσία. Από τη στιγμή της σύστασης και λειτουργίας του Τμήματος Ελέγχου Ποιότητας, Έρευνας και Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης όλες οι απαραίτητες ενέργειες για την πιστοποίηση των τμημάτων που έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον να ενταχθούν στο πλάνο πιστοποιήσεων ποιότητας του Νοσοκομείου διενεργούνται από το εν λόγω τμήμα. Συγκεκριμένα, οι διαδικασίες πιστοποίησης διενεργούνται εσωτερικά από τα στελέχη του τμήματος εξοικονομώντας τεράστια οικονομικά οφέλη για το νοσοκομείο καθώς δεν απαιτείται η συμμετοχή εξωτερικών συνεργατών και συμβούλων για τη διενέργεια μελετών πιστοποίησης.