Δημόσια Τράπεζα Βλαστοκυττάρων

Η συλλογή, ψύξη και αποθήκευση βλαστοκυττάρων από πλακούντα στην κλινική μας ξεκίνησε το 1998. Από το 1999 άρχισε η αποθήκευση βλαστοκυττάρων από παιδιά που γεννιούνται σε οικογένειες με άλλο παιδί που πάσχει από Λευχαιμία. Τον Ιούλιο του 2009 ξεκίνησε η ουσιαστική λειτουργία της Δημόσιας Τράπεζας Βλαστοκυττάρων.

Η Δημόσια Τράπεζα Βλαστοκυττάρων την κλινικής μας είναι εξοπλισμένη με τα πιο σύγχρονα μηχανήματα, δωρεά του Συλλόγου «Ανοιχτή αγκαλιά».

Στεγάζεται στο κτήριο ΣΤΟΡΓΗ και ανήκει στην Αιματολογική Κλινική του νοσοκομείου Γ. Παπανικολάου. Υποστηρίζεται εργαστηριακά από όλα τα τμήματα του Νοσοκομείου.

Στελεχώνεται από άρτια εκπαιδευμένο επιστημονικό προσωπικό που περιλαμβάνει ιατρούς αιματολόγους, βιολόγους και τεχνολόγους. Σημαντική είναι η συμβολή των μαιευτήρων και των μαιών με τους οποίους η Δημόσια Τράπεζα βρίσκεται σε άριστη συνεργασία, καθώς και του Τμήματος Ιστοσυμβατότητας του Ιπποκράτειου Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης.

Στη Μονάδα Μεταμόσχευσης της κλινικής μας και στα υποστηρικτικά εργαστήρια εφαρμόζεται όλο το φάσμα των διαδικασιών που αφορούν στα βλαστοκύτταρα: συλλογή, επεξεργασία, ψύξη, αποθήκευση, μεταμόσχευση, παρακολούθηση μεταμοσχευμένων ασθενών και έρευνα.