Εργαστήριο Συλλογής και Επεξεργασίας Αιμοποιητικών Κυττάρων

Το εργαστήριο συλλογής βρίσκεται στο ισόγειο του Αιματολογικού Κέντρου Στοργή σε χώρο 30 τετραγωνικών μέτρων. 

Για τη συλλογή των περιφερικών αρχέγονων αιμοποιητικών κυττάρων χρησιμοποιούνται 2 μηχανήματα συλλογής τελευταίας τεχνολογίας Spectra Optia, με τα οποία μπορούν να πραγματοποιηθούν δύο συλλογές την ημέρα. Η συλλογή είναι μία απλή διαδικασία και γίνεται από το αίμα του δότη. 

Πραγματοποιούνται συλλογές από υγιείς δότες, συγγενείς και εθελοντές για αλλογενείς μεταμοσχεύσεις που αφορούν κυρίως ασθενείς με Οξεία Λευχαιμία, Μυελοδυσπλαστικά σύνδρομα κ.λ.π. Επίσης γίνονται συλλογές από ασθενείς που πάσχουν κυρίως από Λεμφώματα ή Πολλαπλούν Μυέλωμα, για αυτόλογη μεταμόσχευση. 

Τα τελευταία 5 χρόνια έγιναν 268 συλλογές από 234 υγιείς δότες για αλλογενή μεταμόσχευση και 307 συλλογές από 264 ασθενείς για αυτόλογη μεταμόσχευση. 

Πραγματοποιούνται και συλλογές Μυελού των Οστών στο χειρουργείο σε πολύ ειδικές περιπτώσεις. Τα τελευταία 5 χρόνια έγιναν 32 λήψεις μυελού.  

 Το προσωπικό του τμήματος αποτελείται από έναν Αιματολόγο Διευθυντή, έναν Αιματολόγο Επιμελητή και πέντε τεχνολόγους.

Γνωρίστε τους Ιατρούς

Εργαστήριο Κρυοκατάψυξης – Κρυοβιολογίας

Το εργαστήριο Κρυοβιολογίας βρίσκεται στο ισόγειο του Αιματολογικού Κέντρου Στοργή σε χώρο 120 τετραγωνικών μέτρων. Μάθετε περισσότερα ΕΔΩ 

Γνωρίστε τους Ιατρούς

Στον χώρο κρυοσυντήρησης υπάρχουν 6 δεξαμενές κρυοσυντήρησης υγρού αζώτου (LN2) για τα μοσχεύματα των ασθενών που θα υποβληθούν σε αυτόλογη μεταμόσχευση περιφερικών αιμοποιητικών κυττάρων και 5 δεξαμενές LN2 για μονάδες ομφαλιοπλακουντικών μοσχευμάτων (βλαστοκυττάρων). 

Τα τελευταία 5 χρόνια πραγματοποιήθηκαν 392 κρυοκαταψύξεις μοσχευμάτων. 

Το προσωπικό του τμήματος, που είναι κοινό με το τμήμα συλλογής, αποτελείται από έναν Αιματολόγο Διευθυντή, έναν Αιματολόγο Επιμελητή και πέντε τεχνολόγους.