Εργαστήριο Κυτταρογενετικής

Το Εργαστήριο Κυτταρογενετικής του Αιματολογικού Τμήματος του νοσοκομείου Γ. Παπανικολάου ξεκίνησε την λειτουργία του τον Ιούλιο του 1997.

Το εργαστήριο Κυτταρογενετικής διενεργεί εξετάσεις κλασσικής και μοριακής κυτταρογενετικής (συμβατικός καρυότυπος και Fluorescence in situ hybridization FΙSΗ) σε ασθενείς με κακοήθη αιματολογικά νοσήματα, απαραίτητες για τη διάγνωση, την πρόγνωση και την θεραπευτική τους αντιμετώπιση. Εκτός από ενηλίκους, εξυπηρετεί και ασθενείς των παιδιατρικών ογκολογικών τμημάτων της Β. Ελλάδας. Πραγματοποιούνται κατά μέσο όρο 1100 εξετάσεις κατ’ έτος.

Υπεύθυνη, εξαρχής, του Εργαστήριου Κυτταρογενετικής είναι η κ. Αναστασία Αθανασιάδου. Το επιστημονικό και τεχνολογικό προσωπικό του Εργαστήριου Κυτταρογενετικής αποτελείται από συνολικά 2 Ιατρούς, 1 τεχνολόγο και 3 παρασκευάστριες με πολύχρονη εμπειρία σε τεχνικές Κλασικής και Μοριακής Κυτταρογενετικής ανάλυσης δειγμάτων από ασθενείς με αιματολογικά νοσήματα

Γνωρίστε τους Ιατρούς

Σταθερή επιδίωξη και προτεραιότητα του εργαστηρίου είναι η αξιοπιστία και η εγκυρότητα των αποτελεσμάτων στο δυνατόν συντομότερο χρονικό διάστημα. Ταυτόχρονα, φροντίζει να αναπτύσσει και να εφαρμόζει διαρκώς νέες μεθοδολογίες και νέα πρωτοποριακά πρωτόκολλα προς όφελος των ασθενών με κακοήθη αιματολογικά νοσήματα, με πρωταρχικό στόχο τη συνεχή βελτίωση των υπηρεσιών που παρέχει στο χώρο της διάγνωσης και της έρευνας. Προς ενίσχυση του στόχου αυτού εγκρίθηκε, μέσω ΕΣΠΑ, η προμήθεια και η εγκατάσταση ενός ολοκληρωμένου συστήματος μοριακής κυτταρογενετικής ανάλυσης με μικροσυστοιχίες (array comparative hybridization CGH/SNP ανάλυσης).

Η ποιότητα του εργαστηρίου διασφαλίζεται από τη διαρκή συμμετοχή σε εσωτερικούς και εξωτερικούς ποιοτικούς ελέγχους, καθώς και από διαπιστεύσεις από τους αρμόδιους επιστημονικούς φορείς. Συμμετέχει επιτυχώς σε διεργαστηριακές δοκιμασίες εξωτερικού ελέγχου ποιότητας Genomics Quality Assessment GENQA από το 2017. Τέλος, από το 2020 εφαρμόζει το σύστημα διαχείρισης ποιότητας κατά ISO 9001:2015.