Εργαστήριο Κυτταρομορφο­λο­γί­ας, Κυτταρομετρίας ροής

Η έναρξη λειτουργίας του Εργαστηρίου Κυτταρο­μορφολογίας συμβαδίζει με την ίδρυση της Αιματολογικής Κλινικής. Από την ίδρυσή του έως σήμερα έχει εξελιχθεί σε σημαντικό βαθμό όσον αφορά τόσο στα τεχνικά μέσα, στις μεθόδους και στις υποδομές, όσο και στο έμψυχο δυναμικό του. Αρχικά, λειτουργούσε βασιζόμενο στις κλασικές εξετάσεις (χρώσεις May-Grunwald/Giemsa και κυτταροχημεία), ενώ στη συνέχεια εμπλουτίστηκε και με την ανοσοκυτταροχημεία. Το 1995 το Εργαστήριο εξοπλίστηκε με αναλυτή κυτταρομετρίας ροής και ξεκίνησε να χρησιμοποιείται συστηματικά και  αυτή η διαγνωστική μέθοδος. Η εφαρμογή της κυτταρομετρίας ροής επίσης παρουσιάζει αξιόλογη πρόοδο σε βάθος χρόνου. Τα δύο εργαστήρια αυτά δρουν συμπληρωματικά το ένα προς το άλλο και ακολουθούν τα διεθνή πρότυπα λειτουργίας . Το τμήμα αυτό ονομάζεται πλέον Εργαστήριο Κυτταρομορφολογίας και Κυτταρομετρίας Ροής.

Σήμερα, καθημερινά, στο Εργαστήριο γίνεται μελέτη μεγάλου όγκου επιχρισμάτων περιφερικού αίματος και αναρροφήματος μυελού των οστών (μυελόγραμμα), καθώς επίσης και επιχρισμάτων εγκεφαλονωτιαίου, πλευριτικού, ασκιτικού και περικαρδιακού υγρού, συμβάλλοντας στη διάγνωση, διαφορική διάγνωση και παρακολούθηση κυρίως αιματολογικών αλλά και άλλων νοσημάτων.

Ο ρόλος της κυτταρομετρίας ροής είναι η αναγνώριση κυτταρικών πληθυσμών με την εφαρμογή αντισωμάτων έναντι αντιγόνων στην επιφάνεια και το εσωτερικό των κυττάρων. Εκτελούνται οι ακόλουθες εξετάσεις:

 1. Διάγνωση και παρακολούθηση οξείας λευχαιμίας
 2. Διάγνωση μυελοδυσπλαστικού συνδρόμου
 3. Διερεύνηση λεμφοκυττάρωσης: φαινότυπος λεμφοκυττάρων, έλεγχος  κλωνικότητας διάγνωση λεμφοϋπερπλαστικών νοσημάτων και αναζήτηση ανίχνευσιμης υπολειπόμενης νόσου
 4. Διάγνωση και παρακολούθηση πλασματοκυτταρικών δυσκρασιών
 5. Διάγνωση PNH
 6. Ανίχνευση CART κυττάρων
 7. Ανίχνευση αντιαιμοπεταλιακών αντισωμάτων
 8. Μέτρηση CD34 σε μόσχευμα,  περιφερικό αίμα, Ομφαλοπλακουντιακό  αίμα                       

Ο κύριος όγκος των δειγμάτων προέρχεται από τους ασθενείς της Αιματολογικής Κλινικής/ΜΜΑΚ, ενώ αρκετά είναι και τα δείγματα που παραλαμβάνονται από άλλες κλινικές του νοσοκομείου αυτού ή και άλλων νοσοκομείων στα πλαίσια συμβουλευτικής διαδικασίας και καλής συνεργασίας. Συνολικά, το 2021 το Εργαστήριο Κυτταρομορφολογίας δέχτηκε και εξέτασε 5339 δείγματα, ενώ το Εργαστήριο Κυτταρομετρίας ροής διενήργησε 1911 αναλύσεις.

Το Εργαστήριο Κυτταρομορφολογίας και Κυτταρομετρίας Ροής είναι εξοπλισμένο με 6 μικροσκόπια και 2 κυτταρομετρητές ροής: BD FACSCanto II και BECKMAN COULTER NAVIOS, καθώς και με τον απαραίτητο λοιπό συνοδό εξοπλισμό.

Όσον αφορά στο έμψυχο δυναμικό, το τμήμα αυτό είναι στελεχωμένο με το εξής προσωπικό:

Τσομπανάκου ΑλίκηΑιματολόγος, Διευθύντρια
Βαδικόλιου ΧρυσάνθηΑιματολόγος, Διευθύντρια
Δούκα ΒασιλικήΑιματολόγος, Επιμελήτρια Β΄
Παντελιάδου Άλκηστις – ΚύραΑιματολόγος, Επικουρική Επιμελήτρια Β΄
Αβραμίδου ΡίταΒιολόγος, Τεχνολόγος Ιατρικών Εργαστηρίων
Ταχυνοπούλου Βαρβάρα Τεχνολόγος Ιατρικών Εργαστηρίων
Κουβέτη ΚωνσταντίναΤεχνολόγος Ιατρικών Εργαστηρίων
Μαργιούλα ΑικατερίνηΔΕ Παρασκευάστρια
Μουτσιάνα ΜαρίαΔΕ Παρασκευάστρια

Γνωρίστε την Ομάδα μας

Το Εργαστήριο Κυτταρομορφολογίας και Κυτταρομετρίας Ροής διαθέτει πιστοποίηση ISO 9001:2015, ενώ εκκρεμεί διαδικασία πιστοποίησης  ISO 15189 για τη μέτρηση των CD34.

Επίσης, συμμετέχει στον Εξωτερικό Ποιοτικό Έλεγχο:

 1. UK NEQAS HAEMATOLOGY AND TRANSFUSION-Blood films for morphology
 2. Στον Εξωτερικό έλεγχο ποιότητας μορφολογίας υπό την αιγίδα του Τμήματος Εργαστηριακής Διάγνωσης & Ελέγχου Ποιότητας της Ελληνικής Αιματολογικής Εταιρείας.
 3. UK NEQAS LEUCOCYTE IMMUNOPHENOTYPING για τις ακόλουθες εξετάσεις:
  1. Immune Monitoring,
  2. CD34+ Stem Cell Enumeration,
  3. Leukaemia Immunophenotyping (Part 1)
  4. Leukaemia Diagnostic Interpretation (Part 2)
  5. Leukaemia Immunophenotyping MRD in Acute Lymphoblastic Leukaemia
  6. Leucocyte Immunophenotyping Paroxysmal Nocturnal Haemoglobinurea (PNH)
  7. Leucocyte Immunophenotyping MRD (Minimal Residual    Disease) in Chronic Lymphoblastic Leukaemia
  8. Leucocyte Immunophenotyping MRD (Minimal Residual    Disease) in Plasma Cell Myeloma Pilot
 4. Της Ελληνικής Εταιρείας Κυτταρομετρίας για τον ανοσοφαινότυπο περιφερικού αίματος

Το προσωπικό του εργαστηρίου παρακολουθεί και συμμετέχει συστηματικά σε ελληνικά και διεθνή συνέδρια, καθώς και μικρότερης εμβέλειας διοργανώσεις στα πλαίσια της δια βίου εκπαίδευσης, ώστε να είναι διαρκώς ενημερωμένο και καταρτισμένο όσον αφορά σε κάθε νέα εξέλιξη.