Εργαστήριο Μοριακής Aιματολογίας

Το Εργαστήριο Μοριακής Αιματολογίας ξεκίνησε τη λειτουργία του το 1991. Έκτοτε αναπτύσσεται και εκσυγχρονίζεται συνεχώς, προσφέροντας στους ασθενείς εξειδικευμένες μοριακές εξετάσεις που συμβάλουν στην ακριβή διάγνωση, την  πρόγνωση,  την επιλογή της κατάλληλης θεραπείας και την παρακολούθηση της ανταπόκρισης στη θεραπεία. Εισήγαγε νέες τεχνικές και εξέλιξε την διαγνωστική προσέγγιση στις αιματολογικές κακοήθειες στην Βόρεια Ελλάδα, πραγματοποιώντας εξετάσεις σύμφωνα με τα παγκόσμια πρότυπα.

Γνωρίστε την Ομάδα μας

Τα μέλη του συμμετέχουν ενεργά  σε πρωτοπόρες διεθνείς ερευνητικές ομάδες εργασίας. Συγκεκριμένα: 

Στο εργαστήριο απασχολούνται δύο ιατροί, μία βιολόγος, μία χημικός και τρείς τεχνολόγοι εργαστηρίων. Υπεύθυνη του εργαστηρίου είναι η Αποστολία Παπαλεξανδρή. Προηγουμένως, επικεφαλής του εργαστηρίου ήταν ο Κώστας Σταματόπουλος, ο οποίος απογείωσε τη λειτουργία του και το κατέστησε παγκοσμίως γνωστό.

Οι διαγνωστικές εξετάσεις που διενεργούνται περιλαμβάνουν:

Παράλληλα με την διεκπεραίωση εθνικών και ευρωπαϊκών προγραμμάτων το Εργαστήριο διεξάγει και υποστηρίζει ερευνητική δραστηριότητα στο πεδίο της Αιματολογίας, ενδεικτικά:

  1. την μελέτη γενετικών παραλλαγών που σχετίζονται με την ενεργοποίηση του συμπληρώματος σε ποικίλες κλινικές οντότητες
  2. την ανοσογενετική ανάλυση στη νόσο του μοσχεύματος κατά του ξενιστή, με σκοπό την ανάδειξη μοριακών δεικτών που σχετίζονται με την ενεργότητα της νόσου ή/και την ανταπόκριση στη θεραπεία
  3. την μελέτη γενετικών βλαβών σε ασθενείς με μυελικές κακοήθειες

Αποτελέσματα κάποιων από αυτές έχουν βραβευτεί από διεθνείς οργανισμούς, καθώς και την Ευρωπαϊκή Αιματολογική Εταιρεία.