Μονάδα Γονιδιακής και Κυτταρικής Θεραπείας

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα – Δραστηριότητες

Στο πλαίσιο λειτουργίας της Αιμ/κής Κλινικής-ΜΜΑΚ, ιδρύθηκε το 2003 η Μονάδα Γονιδιακής και Κυτταρικής Θεραπείας – Πειραματόζωων (ΜΓΚΘ) που διαθέτει την πρώτη και μόνη αδειοδοτημένη από το τμήμα Κυκλοφορίας και Παραγωγής Φαρμακευτικών Προϊόντων του ΕΟΦ (#52759/12-09-2018), μονάδα GMP (Good Manufacturing Practice) στην Ελλάδα, για παραγωγή υπό έρευνα Φαρμακευτικών Προϊόντων Προηγμένων Θεραπειών για χρήση στον άνθρωπο. Η ΜΓΚΘ υποστηρίζει το έργο της ΜΜΑΚ ως μονάδα επεξεργασίας των αιμοποιητικών μοσχευμάτων και ως μονάδα παραγωγής κυτταρικών προϊόντων γονιδιακής και κυτταρικής θεραπείας, στο πλαίσιο εγκεκριμένων κλινικών μελετών. Ως τμήμα κυτταρικής επεξεργασίας της ΜΜΑΚ λειτουργεί από το 2013, με τη διαπίστευση JACIE  (Joint Accreditation Committee ISCT-EBMT).

Η ΜΓΚΘ αποτελεί κέντρο επιστημονικής αριστείας με αναγνωρισμένη συνεισφορά στη μεταφραστική έρευνα μέσω επιτυχούς μετάβασης από την προκλινική έρευνα στην κλινική δοκιμή, εφαρμογή και προώθηση υψηλής ποιότητας καινοτομιών καθώς και αξιοποίησης σύγχρονων τεχνολογιών και εξοπλισμού, εξειδικευμένων υποδομών και άρτια εκπαιδευμένου επιστημονικού προσωπικού.

H ΜΓΚΘ αποτελεί την πρώτη εξειδικευμένη μονάδα προηγμένων θεραπειών στην Ελλάδα. Επιδοτήθηκε από το ΝΙΗ/NHLBI των ΗΠΑ στο διάστημα 2005-2015 για προγράμματα ανάπτυξης της γονιδιακής θεραπείας για τη μεσογειακή αναιμία (HL066947-06 και P01 HL053750) σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Washington (G.Stamatoyannopoulos). Τα προγράμματα αυτά, μέσα από προκλινική έρευνα και τις πρώτες παγκόσμια, κλινικές μελέτες κινητοποίησης αρχέγονων αιμοποιητικών κυττάρων σε ασθενείς με θαλασσαιμία, απέδωσαν πρωτοποριακά αποτελέσματα (Yannaki E et al, Molecular Therapy 2012 / Yannaki E et al, Human Gene Therapy 2013 / Psatha N et al,Human Gene Therapy Methods 2014 / Karponi G et al, Blood 2015, Constantinou V et alTransfusion 2016) και υπέδειξαν τη βέλτιστη πηγή μοσχεύματος, η οποία έχει υιοθετεί από όλες τις επακόλουθες κλινικές μελέτες γονιδιακής θεραπείας για τη θαλασσαιμίαΗ ΜΜΑΚ-ΜΓΚΘ διενήργησε με επιτυχία γονιδιακή θεραπεία στη θαλασσαιμία για 1η φορά στην Ελλάδα (2018) με συμμετοχή δύο Ελλήνων ασθενών στη διεθνή κλινική μελέτη HGB-212. Βασικός ερευνητικός στόχος της ΜΓΚΘ παραμένει η γονιδιακή θεραπεία των αιμοσφαιρινοπαθειών με την πλατφόρμα πλέον της CRISPR/Cas9 γονιδιακής επεξεργασίας και με την ανάπτυξη νέων ασφαλέστερων και αποτελεσματικότερων ιικών φορέων.

Στη ΜΓΚΘ αναπτύσσονται επίσης κυτταρικές θεραπείες για βελτίωση της έκβασης των αλλογενών μεταμοσχεύσεων αιμοποιητικών κυττάρων, στοχεύοντας τα σημαντικότερα αίτια αποτυχίας της μεταμόσχευσης, δηλ. τις λοιμώξεις, τη λευχαιμική υποτροπή και τη νόσο μοσχεύματος κατά ξενιστή (GvHD). Σε αυτό πλαίσιο, αναπτύχθηκε η παραγωγή (i) παθογονο-ειδικών Τ-λεμφοκυττάρων με ταυτόχρονη στόχευση πολλαπλών παθογόνων για την αντιμετώπιση δυνητικά θανατηφόρων λοιμώξεων των ανοσοκατασταλμένων ασθενών μετά από αλλογενή μεταμόσχευση αιμοποιητικών κυττάρων (ii) αντι-λευχαιμικών Τ-λεμφοκυττάρων από μη χρηστικές μονάδες ομφαλιοπλακουντικού αίματος, ως ένα μοναδικό παράδειγμα «κυκλικής οικονομίας» στην Ιατρική, για την αντιμετώπιση της λευχαιμικής υποτροπής μέσω της δημιουργίας «τραπεζών» αντι-λευχαιμικών κυττάρων (iii) επαγόμενων με φαρμακολογική ή επιγενετική υπομεθυλίωση Τ-ρυθμιστικών κυττάρων για την αντιμετώπιση της GvHD. Στην παρούσα φάση, διενεργούνται 3 investigator-sponsored κλινικές δοκιμές, παραγωγής και χορήγησης τριδύναμων (κατά EBV, CMV, BKV), και πενταδύναμων (κατά EBV, CMV, BKV, ADV, aspergillus fumigatus) ειδικών Τ-λεμφοκυττάρων σε μεταμοσχευμένους ασθενείς, καθώς και “off-the-shelf” κορωνο-ειδικών Τ-λεμφοκυττάρων σε ασθενείς με σοβαρή COVID-19. Εντός του 2023, θα ξεκινήσει στη ΜΓΚΘ και η “in house” παραγωγή CAR-T cells για την αντιμετώπιση των Β-αιματολογικών κακοηθειών.

Η αριστεία της ΜΓΚΘ στην ανάπτυξη προηγμένων θεραπειών έχει καταγραφεί στις αλλεπάλληλες διακρίσεις του τμήματος σε ελληνικά και διεθνή συνέδρια, όπως αναφέρεται ξεχωριστά στην ιστοσελίδα.

Γνωρίστε την Ομάδα μας

Διαθέσιμος εξοπλισμός και υποδομές

Η ΜΓΚΘ, καλύπτει έκταση 245m2, στο ισόγειο μονώροφου κτιρίου εντός του Νοσοκομείου Γ.Παπανικολάου. Αποτελείται από τη μονάδα GMP (120m2) για ex vivo επεξεργασία κυττάρων προς χρήση στον άνθρωπο, από υποστηρικτικά εργαστήρια βασικής και προκλινικής έρευνας καθώς και από μονάδα πειραματοζώων.

Η μονάδα GMP αποτελείται από i) 3 δωμάτια καθαρής ατμόσφαιρας ii) κεντρικό χώρο εργασίας εξοπλισμένο με επιδαπέδια φυγόκεντρο, κυτταρικούς διαχωριστές (CliniMacs), αυτοματοποιημένο σύστημα κυτταρικής επεξεργασίας (Prodigy), μικροσκόπιο, ανακινητή και αυτόκαυστο διπλής όψεως iii) αποθήκη υλικών που συνδέεται με τον κεντρικό χώρο με παράθυρο διπλής όψης iv) ξεχωριστoύς χώρους ένδυσης/έκδυσης. Η πρόσβαση περιορίζεται σε εξουσιοδοτημένο και εκπαιδευμένο προσωπικό με χρήση κωδικού πρόσβασης.

Εκτός της μονάδας GMP, βρίσκονται δύο εργαστήρια μοριακής βιολογίας με μηχανήματα Real-Time PCR και HPLC, δύο εργαστήρια κυτταροκαλλιεργειών πλήρως εξοπλισμένα, ένας σκοτεινός θάλαμος με μικροσκόπιο ανοσοφθορισμού και ένας χώρος μηχανημάτων κοινής χρήσεως (επιδαπέδια ψυχόμενη φυγόκεντρος, κυτταρόμετρο ροής, ψυγεία και καταψύκτες, κλίβανος αποστείρωσης).

Βραβεία

Technologist Award

International Society of Cell Therapy Meeting, San Fransisco, 2022

Βραβείο Προφορικής Ανακοίνωσης

Kατηγορία : Αιμoποίηση, 48ο Ετήσιο Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο, 2022

Βραβείο καλύτερης προφορικής ανακοίνωσης

Συνεδρία επιλεγμένων εργασιών, 31ο Πανελλήνιο Αιματολογικό συνέδριο, 2020

Βραβείο καλύτερης προφορικής ανακοίνωσης

Συνεδρία επιλεγμένων εργασιών, 31ο Πανελλήνιο Αιματολογικό συνέδριο, 2020

Travel Αward

46th annual meeting of the European Society for Blood and Marrow Transplantation (EBMT) virtual meeting, 2020

Βραβείο καλύτερης προφορικής ανακοίνωσης

Συνεδρία επιλεγμένων εργασιών, 30ο Πανελλήνιο Αιματολογικό Συνέδριο, 2019

Travel Award

27th Annual Congress of the European Society of Gene and Celle Therapy, Barcelona 2019

Harold Gunson Fellowship

29th Congress of the International Society of Blood Transfusion ISBT, Basel, Switzerland, 2019

Travel Award

24th European Hematology Association – EHA Congress, Amsterdam, 2019

Έπαινος Βασικής έρευνας

45ο Ετήσιο Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο, 2019

Best Oral Presentation

4th Congress, Gene Therapy and Regenerative Medicine, 2019

Βραβείο «Γεώργιος Σταματογιαννόπουλος»

29ο Πανελλήνιο Αιματολογικό Συνέδριο, Ελληνική Αιματολογική Εταιρεία, 2018

Βραβείο καλύτερης προφορικής ανακοίνωσης

Συνεδρία επιλεγμένων εργασιών, 29ο Πανελλήνιο Αιματολογικό Συνέδριο, 2018

Βραβείο καλύτερης προφορικής ανακοίνωσης

3ο Συνέδριο Γονιδιακής Θεραπείας και Αναγεννητικής Ιατρικής,  2018

Βραβείο Προφορικής Ανακοίνωσης

Βραβείο Metropolitan Αιματοποίηση-Αιματοθεραπεία, 44ο Ετήσιο Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο, 2018

Β’ Βραβείο Εφαρμοσμένης Έρευνας

44ο Ετήσιο Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο, 2018

Βραβείο καλύτερης προφορικής ανακοίνωσης

Συνεδρία επιλεγμένων εργασιών, 28ο Πανελλήνιο Αιματολογικό Συνέδριο, 2017

Meritorious Abstract Travel Award

20th American Society of Cell & Gene Therapy (ASGCT) Annual Meeting, Washington, DC, USA, 2017

Βραβείο καλύτερης προφορικής ανακοίνωσης

2ο Συνέδριο Γονιδιακής Θεραπείας και Αναγεννητικής Ιατρικής, 2017

Outstanding Poster Presentation Award

20th American Society of Cell & Gene Therapy (ASGCT) Αnnual Μeeting, Washington, DC, USA, 2017

Β’ Βραβείο βασικής έρευνας

43ο Πανελλήνιο Ιατρικό συνέδριο, 2017

Meritorious Abstract Travel award

19th American Society of Cell & Gene Therapy (ASGCT) Annual Meeting, Washington, DC, USA 2016

Βραβείο «Σωτήρης Παπασταμάτης»

42o Ετήσιο Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο, 2016

2ο βραβείο βασικής έρευνας

42o Ετήσιο Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο, 2016

Outstanding Poster Presentation Award

19th American Society of Cell & Gene Therapy (ASGCT) Annual Meeting, Washington, DC, USA, 2016

Βραβείο καλύτερης προφορικής ανακοίνωσης

Συνεδρία επιλεγμένων εργασιών, 26ο Πανελλήνιο Αιματολογικό Συνέδριο, 2015

1ο Βραβείο καλύτερης υποβληθείσης εργασίας

29ο Βορειοελλαδικό Ιατρικό Συνέδριο, 2014

Βραβείο καλύτερης προφορικής ανακοίνωσης

Συνεδρία επιλεγμένων εργασιών, 25ο Πανελλήνιο Αιματολογικό Συνέδριο, 2014

ASGCT Travel Award

17th Annual Meeting of the American Society of Gene and Cell Therapy, Washington, DC, 2014

EHA Travel Award

 19th Annual Meeting of the European Hematology Association, Milan, 2014

Young Investigator award

International Society for Cellular Therapy, 20th Annual ISCT Meeting, 2014, Paris

Βραβείο καλύτερης προφορικής ανακοίνωσης

Συνεδρία επιλεγμένων εργασιών, 24ο Πανελλήνιο Αιματολογικό Συνέδριο, 2013

Βραβείο καλύτερης προφορικής ανακοίνωσης

Συνεδρία επιλεγμένων εργασιών, 23ο Πανελλήνιο Αιματολογικό Συνέδριο, 2012

Τιμητική Διάκριση

Υπουργείο Παιδείας Δράση: «Ακαδημαϊκή και Επιστημονική Αριστεία» 17-12-2012

Young Investigator Αward

International Society for Cellular Therapy, 17th Annual ISCT Meeting, Rotterdam

Βραβείο καλύτερης προφορικής ανακοίνωσης

Συνεδρία Επιλεγμένων Εργασιών, 22ο Πανελλήνιο Αιματολογικό Συνέδριο, 2011

Βραβείο καλύτερης προφορικής ανακοίνωσης

Συνεδρία Επιλεγμένων Εργασιών, 21ο Πανελλήνιο Αιματολογικό Συνέδριο, 2010

Βραβείο καλύτερης προφορικής ανακοίνωσης

Συνεδρία Επιλεγμένων Εργασιών, 19ο Πανελλήνιο Αιματολογικό Συνέδριο, 2008

Βραβείο καλύτερης προφορικής ανακοίνωσης

Συνεδρία Επιλεγμένων Εργασιών, 19ο Πανελλήνιο Αιματολογικό Συνέδριο, 2008

Βραβείο καλύτερης εργασίας

στη θεματική ενότητα της Γονιδιακής και Κυτταρικής Θεραπείας, 19ο Πανελλήνιο Αιματολογικό Συνέδριο, 2008

ESH – EHA Scholarship Αward

ESH-EHA Scientific Workshop “Mesenchymal Stem Cells”, Mandelieu, France, 2008

Έπαθλο «Αρκάγαθος Γούτας»

18ο Πανελλήνιο Αιματολογικό Συνέδριο, 2007

Ειδική Συνεδρία Επιλεγμένων Εργασιών

27ο Πανελλήνιο Γαστρεντερολογικό Συνέδριο, 2007

“Poster of distinction”

58th Annual Meeting of the American Association for the Study of Liver Diseases. Boston, USA, 2007

Δείτε αναλυτικά όλα τα βραβεία του Αιματολογικού Τμήματος εδώ.

Ακαδημαϊκό Διδακτικό Έργο – Υποτροφίες

Ακαδημαϊκό Διδακτικό Έργο

Ευαγγελία Γιαννάκη, MD, PhD

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, Τμήμα Βιολογίας, Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών, 2007 – σήμερα: «Εφαρμογές στη Βιολογία», Κατεύθυνση: «Εφαρμογές της Γενετικής και Βιοδιαγνωστική». Μάθημα: Γονιδιακή και Κυτταρική θεραπεία / Μονογονιδιακά Νοσήματα-Καρκίνος,

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, Τμήμα Ιατρικής, Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών,2022 “Χειρουργική Ογκολογία Δέρματος, Μαλακών Μορίων, Αγγειακών Ανωμαλιών”. Μάθημα: Γονιδιακή Θεραπεία: Βασικές έννοιες και μέθοδοι στόχευσης του κακοήθους μελανώματος και του καρκίνου κεφαλής και τραχήλου

Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Βιολογίας, Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών 2022 «Βιοτεχνολογία». Μάθημα : Γονιδιακή και Κυτταρική θεραπεία : από το Α στο Ω

Πανεπιστήμιο Πατρών, Τμήμα Ιατρικής, Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών 2022«Gene and Cell Therapies : from Bench to Bedside and Good Manufacturing Practices»  Μάθημα :Biological aspects of CGT/Basic cell biology

Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο, Τμήμα Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής: Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών, 2014 -2019 /:Γονιδιακή θεραπεία για γενετικά νοσήματα: εργαλεία και εφαρμογές

Αναστασία Παπαδοπούλου, PhD

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Τμήμα Βιολογίας, Τομέας Γενετικής, Μοριακής Βιολογίας & Ανάπτυξης. Μάθημα: «Ανοσοβιολογία». Διάρκεια 10/2017 – 09/2018.

Πρόγραμμα: «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης»

Χορηγός: Ευρωπαϊκή Ένωση, Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», ΕΣΠΑ 2014-2020

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Τμήμα Βιολογίας, Τομέας Γενετικής, Μοριακής Βιολογίας & Ανάπτυξης. Μάθημα: «Ανοσοβιολογία». Διάρκεια 10/2016 – 09/2017

Πρόγραμμα: «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης» Χορηγός: Ευρωπαϊκή Ένωση, Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», ΕΣΠΑ 2014-2020

Ιωάννα Βαλλιάνου, PhD

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Τμήμα Βιολογίας, Τομέας Γενετικής, Μοριακής Βιολογίας & Ανάπτυξης. Μάθημα: “Ειδικά Θέματα Βιολογίας Κυττάρου”. Διάρκεια 10/2017 – 09/2018.

Πρόγραμμα: «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης» Χορηγός: Ευρωπαϊκή Ένωση, Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», ΕΣΠΑ 2014-2020

Υποτροφίες

Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών

Αναστασία Παπαδοπούλου, PhD. «Ανάπτυξη νέου, εύχρηστου και οικονομικού πρωτοκόλλου παραγωγής Τ λεμφοκυττάρων για τη θεραπεία συστηματικών λοιμώξεων από ασπέργιλλο μετά από μεταμόσχευση αλλογενών αιμοποιητικών κυττάρων».

Διάρκεια 10/2014 – 09/2015. Πρόγραμμα «Υποτροφίες Αριστείας Ι.Κ.Υ. μεταπτυχιακών σπουδών στην Ελλάδα – Πρόγραμμα Siemens»

Συνεργαζόμενοι φορείς: Νοσοκομείο Γ.Παπανικολάου, Αιμ/κη-Μονάδα Γονιδιακής και Κυτταρικής Θεραπείας (ΜΓΚΘ) / Ινστιτούτο Εφαρμοσμένων Βιοεπιστημών (ΙΝΕΒ), Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ)

Αλβανού Μαρία, Υποψήφια διδάκτορας. «Ανθεκτικά στα κορτικοειδή αντι-ιικά Τ-λεμφοκύτταρα μέσω CRISPR/Cas9 γονιδιακής αδρανοποίησης του υποδοχέα των γλυκοκορτικοειδών»

Διάρκεια 04/2018-04/2021.

Πρόγραμμα «Ενίσχυση του Ανθρώπινου Ερευνητικού Δυναμικού μέσω της υλοποίησης Διδακτορικής Έρευνας – 2ος Κύκλος»

Συνεργαζόμενοι φορείς: Νοσοκομείο Παπανικολάου, Αιματολογική Κλινική-Μονάδα Γονιδιακής και Κυτταρικής Θεραπείας (ΜΓΚΘ) / Πανεπιστήμιο Πατρών, Σχολή Επιστημών Υγείας, Τμήμα Ιατρικής

Αφροδίτη Γεωργακοπούλου, Υποψήφια διδάκτορας. «In vivo και ex vivo γονιδιακή θεραπεία της θαλασσαιμίας με χρήση ενός αδενο-ιικού φορέα γ-σφαιρίνης»

Διάρκεια 04/2018-04/2021

Πρόγραμμα «Ενίσχυση του Ανθρώπινου Ερευνητικού Δυναμικού μέσω της υλοποίησης Διδακτορικής Έρευνας – 2ος Κύκλος»

Συνεργαζόμενοι φορείς: Νοσοκομείο Παπανικολάου-Αιματολογική Κλινική-ΜΓΚΘ / ΑΠΘ, Τμήμα Βιολογίας,Τομέας Γενετικής, Μοριακής Βιολογίας & Ανάπτυξης, University of Washington, Medical Genetics

Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛΙΔΕΚ)

Γεωργία-Πηνελόπη Παπαγιάννη, Υποψήφια διδάκτορας Προκλινική αξιολόγηση νέων ανθρώπινων μονωτών χρωματίνης ενσωματωμένων σε λεντιικούς φορείς για την ενίσχυση της ασφάλειας και της αποτελεσματικότητας της γονιδιακής θεραπείας” .

Διάρκεια 11/2017-06/2019

Πρόγραμμα: “1η Προκήρυξη Υποτροφιών ΕΛΙΔΕΚ για υποψήφιους διδάκτορες” Χρηματοδότηση Υποψήφιων Διδακτόρων για την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής.

Συνεργαζόμενοι φορείς: Νοσοκομείο Παπανικολάου, Αιματολογική Κλινική-ΜΓΚΘ /  ΑΠΘ, Τμήμα Βιολογίας, Τομέας Γενετικής, Μοριακής Βιολογίας & Ανάπτυξης, San Raffaelle Hospital, Milan

Υπουργείο Παιδείας

Ελευθερία Τσολάκη, Υποψήφια διδάκτορας. «Κυτταρική θεραπεία οξείας και χρόνιας ηπατικής βλάβης»

Διάρκεια: 2010-2013

Πρόγραμμα: ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ ΙΙ: «Ενίσχυση του ανθρώπινου ερευνητικού δυναμικού μέσω της υλοποίησης διδακτορικής έρευνας»

Συνεργαζόμενοι φορείς: Νοσοκομείο Γ. Παπανικολάου, Αιματολογική Κλινική- ΜΓΚΘ / ΑΠΘ,Τμήμα Βιολογίας,Τομέας Γενετικής, Μοριακής Βιολογίας & Ανάπτυξης

Ελληνική Εταιρεία Γονιδιακής Θεραπείας και Αναγεννητικής Ιατρικής

Ιωάννα Βαλλιάνου, PhD. «Στρατηγικές βελτίωσης της ασφάλειας και αποτελεσματικότητας       της γονιδιακής θεραπείας με λεντι-ιικούς φορείς».

Διάρκεια 12/2017-03/2019

Συνεργαζόμενοι φορείς: Νοσοκομείο Γ. Παπανικολάου, Αιματολογική Κλινική-ΜΓΚΘ /  ΑΠΘ,  Τμήμα Βιολογίας,Τομέας Γενετικής, Μοριακής Βιολογίας & Ανάπτυξης

Κυριάκος Κουκουλιάς, Υποψήφιος διδάκτορας. «Τ κυτταρική ανοσοθεραπεία για την αντιμετώπιση της λευχαιμίας και των λοιμώξεων ανοσοκατασταλμένων ασθενών»

Διάρκεια 04/2016-09/2017

Συνεργαζόμενοι φορείς: Νοσοκομείο Γ. Παπανικολάου, Αιματολογική Κλινική-ΜΓΚΘ /  ΑΠΘ,  Τμήμα Βιολογίας,Τομέας Γενετικής, Μοριακής Βιολογίας & Ανάπτυξης

Χρυσούλα Πανταζή, Υποψήφια διδάκτορας. «Ανάλυση του ρεπερτορίου του Τ-κυτταρικού υποδοχέα με τεχνολογία υψηλής απόδοσης».

Διάρκεια 11/2020-12/2021

Συνεργαζόμενοι φορείς: Νοσοκομείο Γ. Παπανικολάου, Αιματολογική Κλινική-ΜΓΚΘ /  ΑΠΘ,Τμήμα Βιολογίας,Τομέας Γενετικής, Μοριακής Βιολογίας & Ανάπτυξης / ΙΝΕΒ-ΕΚΕΤΑ

Ελληνική Αιματολογική Εταιρεία

Αφροδίτη Γεωργακοπούλου, Υποψήφια διδάκτορας. «In vivo γονιδιακή επεξεργασία (gene editing) αρχέγονων αιμοποιητικών κυττάρων, για μία απλοποιημένη, προσβάσιμη και οικονομικά προσιτή γονιδιακή θεραπεία της β-θαλασσαιμίας»

Διάρκεια 11/2020-11/2021

Συνεργαζόμενοι φορείς: Νοσοκομείο Παπανικολάου, Αιματολογική Κλινική-ΜΓΚΘ / ΑΠΘ / University of Washington

Κυριάκος Κουκουλιάς, Υποψήφιος διδάκτορας. «Παραγωγή αντι-λευχαιμικών Τ λεμφοκυττάρων από ομφάλιο αίμα για την αντιμετώπιση της λευχαιμικής υποτροπής». Διάρκεια 01/2019-01/2020

Συνεργαζόμενοι φορείς: Νοσοκομείο Γ. Παπανικολάου, Αιματολογική Κλινική-ΜΓΚΘ, ΑΠΘ,  Τμήμα Βιολογίας, Τομέας Γενετικής, Μοριακής Βιολογίας & Ανάπτυξης

Ίδρυμα της Ελληνικής Αιματολογικής Εταιρείας

Αφροδίτη Γεωργακοπούλου, Υποψήφια διδάκτορας. «In vivo διαμόλυνση των αρχέγονων αιμοποιητικών κυττάρων (ΑΑΚ) μετά από κινητοποίηση και ενδοφλέβια χορήγηση ενσωματούμενων αδενοϊικών φορέων γ-σφαιρίνης».

Διάρκεια 03/2017-03/2018

Συνεργαζόμενοι φορείς: Νοσοκομείο Παπανικολάου, Αιματολογική Κλινική-ΜΓΚΘ / Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) – Τμήμα Βιολογίας, Τομέας Γενετικής, Μοριακής Βιολογίας &   Ανάπτυξης / University of Washington, Medical Genetics

International Society of Cellular Therapy (ISCT) and American Society of Bone Marrow Transplantation (ASBMT)

Ελένη Γούναρη, Μεταπτυχιακή φοιτήτρια. «Generation of specific cytotoxic T cells from cord blood CD34+cell-derived dendritic cells for cellular therapy against viral infections and hematological malignancies»

Cell Therapy Training Course, 30 September – 4 October 2015, Houston, Texas, USA.

Επιχορηγήσεις

Grant Number YB/90 «Network for the development of technology and application of gene therapy in hematopoietic disorders» (PI: E. Yannaki). Operational Program for the Competitiveness Axis 4, EPAN, Measure 4.5, Health Biomedical Research Diagnostic and Therapeutic Procedures,

Funding source: Greek Ministry of Development, General Secretariat of Research and Technology and European Commission of EU. Duration 2003-2006

Grant Number U01 HL066947-06 “Program of Excellence in Gene Therapy”, (Project leader: G. Stamatoyannopoulos / PI: E.Yannaki)

Funding source: National Institute of Health (NIH/NHLBI), USA. Duration: 2005-2010

Grant Number P01 HL053750 “Stem Cell Gene Therapy for Hemoglobinopathies” (Project leader: G. Stamatoyannopoulos / PI: E. Yannaki). Funding source: National Institute of Health (NIH/NHLBI), USA. Duration: 2010-2015. No cost extension to 3/31/2017

Grant Number 09ΣΥΝ-12-1159 GECETHERNET “A network for generation of new systems and processes in cell and gene therapy for thalassemia and other common diseases in Greece” (PI: E. Yannaki). ESPA, “Cooperation-Action I

Funding source: Greek Ministry of Education – EU. Duration: 2013-2015

A genomic reference map of Greece. Studying the structure and history of Greek sub-populations and the Hellenic diaspora (Project leader: G. Stamatoyannopoulos / Co-PI: E. Yannaki)

Funding source: University of Washington, USA and  «ΑΡΙΣΤΕΙΑ ΙΙ»  , πρόγραμμα στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» (ΕΠΕΔΒΜ). Duration: 2014-2016

Advanced Research Grant, European Hematology Association (EHA): “Cerberus” T cells: A single Glucocorticoid-resistant T Cell Product To Simultaneously Target Multiple Pathogens In Immunocompromised Patients» (PI: Α. Papadopoulou).

Funding source: EHA. Project period: 15/09/2018 – 14/09/2020

Mobility grant, European Hematology Association (EHA):  Πηνελόπη-Γεωργία Παπαγιάννη, υποψήφια διδάκτωρ. Προώθηση συνεργασίας μεταξύ κέντρων με αλληλοσυμπληρούμενη τεχνογνωσία/εξειδίκευση. Home Institute: Gene and Cell Therapy Center, G. Papanikolaou Hospital/ PI: Evangelia Yannaki. Host Institute: Division of Regenerative Medicine, Stem Cells and Gene Therapy, San Rafaelle Telethon Institute for Gene Therapy, Milan, Italy /PI: Eugenio Montini.

Funding source: EHA.  Project period: 01/09/2019 – 1/12/2019

Hellenic Foundation for Research and Innovation. «Ex vivo generation of innovative cellular immunotherapies by pharmacological epigenetic modulation –EPICELL» (co-PI: E. Yannaki)

Funding source: ELIDEK. Duration: 01/2020-12/2022

Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛΙΔΕΚ). Δράση: ΕΡΕΥΝΩ- ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ ΙΙ, Επιστήμες Υγείας. « Καινοτόμες προσεγγίσεις Τ-κυτταρικής ανοσοθεραπείας μετά από αλλογενή μεταμόσχευση αιμοποιητικών κυττάρων»  (Co-ordinator-PI: Ε.Γ ιαννάκη)

Funding source: ΕΥΔΕΚ-ΕΤΑΚ. Διάρκεια: 2020-2022

Επιτροπή «Ελλάδα 2021». Άξονας Δ: Το 2021 παράθυρο στο μέλλον. «Παραγωγή και χορήγηση κορωνο-ειδικών Τ-λεμφοκυττάρων σε COVID-19 ασθενείς υψηλού κινδύνου” (PIs: Ε. Γιαννάκη – Α. Παπαδoπoύλου)

Χορηγός: Επιτροπή «Ελλάδα 2021», Νοσ.Γ. Παπανικολάου

Advanced Research Grant. European Hematology Association (EHA). « Development of new generation, erythroid specific gene therapy vectors for β-hemoglobinopathies (PI: Ν.Psatha) Funding source: ΕΗΑ. Project period: 01/01/2022 – 31/12/2024

Διεθνείς Κλινικές Μελέτες Γονιδιακής και Κυτταρικής Θεραπείας

HGB-212: A Phase III Single Arm Study Evaluating the Efficacy and Safety of Gene Therapy in Subjects with Transfusion-dependent β-Thalassemia, who do not have a β0/β0 Genotype, by Transplantation of Autologous CD34+ Stem Cells Transduced ExVivo with a Lentiviral βA-T87Q-Globin Vector in Subjects ≥12 and ≤50 Years of Age (enrollment completed)

LTF-303: Longterm Follow-up of Subjects With Hemoglobinopathies Treated With Ex Vivo Gene Therapy Using Autologous Hematopoietic Stem Cells Transduced With a Lentiviral Vector (On going)

TK008: Randomized phase III trial of haploidentical HCT with or without an add back strategy of HSV-Tk donor lymphocytes in patients with high risk acute leukemia (terminated)

Investigator Sponsored Clinical Trials

Πιλοτική μελέτη για την ασφάλεια και αποτελεσματικότητα της κινητοποίησης με G–CSF, και με ή χωρίς πρo-θεραπεία με υδροξυουρία, σε ασθενείς με μείζονα β θαλασσαιμία (Grant U01 HL066947-06 ΤHAL-001, ΕΟΦ IS 99/01/05, eudraCT#: 2005-000315-10 – Ολοκληρώθηκε)

Συνεργαζόμενοι φορείς: Νοσοκομείο Γ. Παπανικολάου-Αιματολογικό τμήμα-ΜΓΚΘ, University of Washington

Πιλοτική μελέτη για την ασφάλεια και αποτελεσματικότητα της κινητοποίησης με Mozobil ± G–CSF σε ασθενείς με μείζονα β θαλασσαιμία (Grant P01 HL053750, ΤHAL-002, ΕΟΦ IS 32/01/10, eudraCT#: 2009-014136-37 – Ολοκληρώθηκε)

Συνεργαζόμενοι φορείς: Νοσοκομείο Γ. Παπανικολάου-Αιματολογικό τμήμα-ΜΓΚΘ, University of Washington

Tri–VSTs. “In house” GMP παραγωγή και χορήγηση Τ-λεμφοκυττάρων πολλαπλής ειδικότητας για τη θεραπεία ιογενών λοιμώξεων από CMV, EBV και BK μετά από αλλογενή μεταμόσχευση αιμοποιητικών κυττάρων.Νοσοκομείο Γ. Παπανικολάου-Αιματολογικό τμήμα-ΜΓΚΘ (tri–VSTs, ΕΟΦ IS-067-19, eudraCT#: 2014-004817-98, σε εξέλιξη).

Penta–STs-001. “In house” «GMP παραγωγή και χορήγηση πενταδύναμων Τ-λεμφοκυττάρων ως θεραπεία λοιμώξεων από AdV, CMV, EBV, BKV και Aspergillus fumigatus μετά από αλλογενή μεταμόσχευση αιμοποιητικών κυττάρων» Νοσοκομείο Γ. Παπανικολάου-Αιματολογικό τμήμα-ΜΓΚΘ (Penta–STs, ΕΟΦ IS-117-21, eudraCT#: 2020-004725-23).

CoV-2-STs-001. “In house” GMP παραγωγήΤ λεμφοκυττάρων ειδικών κατά του SARS-CoV-2 από αναρρώσαντες δότες και χορήγηση σε COVID-19 ασθενείς υψηλού κινδύνου. Νοσοκομείο Γ. Παπανικολάου-Αιματολογικό τμήμα-ΜΓΚΘ (CoV-2-STs, ΕΟΦ IS-052-21, eudraCT#: 2021-001022-22).

Επιστημονικές Συνεργασίες

 1. University of Washington, Medical Genetics Dpt, Seattle, WA, USA
 2. University of Washinon, Hematology Dpt, Seattle, WA, USA
 3. Altius Institute, Seattle, WA, USA
 4. Division of Regenerative Medicine, Stem Cells and Gene Therapy, San Rafaelle Telethon Institute for Gene Therapy, Milan, Italy
 5. Experimental Ηematology Unit, Division of Immunology, Transplantation and Infectious Diseases, San Rafaelle Ηοspital, Milan, Italy 
 6. Memorial Sloan Kettering Cancer Center, New York
 7. Baylor College of Medicine, Houston
 8. King Fahad Specialist Hospital, Stemcell Transplant, Dammam, Saudi Arabia
 9. Kalifa University, Abu Dhabi
 10. Cyprus Ιnstitute of Neurology and Genetics, Λευκωσία
 11. Καραϊσκάκειο Ιδρυμα, Λευκωσία
 12. Μονάδα Μεταμόσχευσης Αιμοποιητικών Κυττάρων,  Πανεπιστήμιο Πάτρας
 13. Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Τμήμα Βιολογίας, Τομέας Γενετικής, Μοριακής Βιολογίας & Ανάπτυξης
 14. Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Τμήμα Ιατρικής, Eργαστήριο Βιολογικής Χημείας,
 15. Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Τμήμα Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής
 16. Πανεπιστήμιο Πατρών
 17. Ιδρυμα ΙατροΒιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών (ΙΙΒΕΑΑ)
 18. Ινστιτούτο Εφαρμοσμένων Βιοεπιστημών INEB, ΕΚΕΤA

Διαπιστεύσεις και Πιστοποιήσεις

Αδειοδότηση Μονάδας Γονιδιακής και Κυτταρικής Θεραπείας από το Τμήμα Παραγωγής και Κυκλοφορίας του ΕΟΦ για την παραγωγή κυτταρικών προϊόντων  (ΕΟΦ # 52759/12-09-2018)

Jacie διαπίστευση στο πλαίσιο υπαγωγής της ΜΓΚΘ στο πρόγραμμα της Μονάδας Μεταμόσχευσης Αιμοποιητικών Κυττάρων της Αιματολογικής Κλινικής, ως τμήμα επεξεργασίας κυτταρικών πληθυσμών και μοσχευμάτων (Οκτώβριος 2013, ανανέωση 2018)

Επιλεγμένες δημοσιεύσεις

Πλήρης λίστα δημοσιεύσεων με σύνδεσμο πρόσβασης στο My Bibliography του PubMed:

i) Evangelia Yannaki 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/myncbi/1LU1itdKyqqQp/bibliography/50067911/public/

ii) Anastasia Papadopoulou 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/myncbi/1FgvcjsJ9S1AH/bibliography/public/

Enhanced HbF reactivation by multiplex mutagenesis of thalassemic CD34+ cells in vitro and in vivo.

Psatha N, Georgakopoulou A, Li C, Nandakumar V, Georgolopoulos G, Acosta R, Paschoudi K, Nelson J, Chee D, Athanasiadou A, Kouvatsi A, Funnell APW, Lieber A, Yannaki E#, Papayannopoulou T#

Blood. 2021;138(17):1540-1553( #:senior co-authorship)

“Cerberus” T Cells: A Glucocorticoid-Resistant, Multi-Pathogen Specific TCell Product to Fight Infections in Severely Immunocompromised Patients.

Koukoulias K, Papayanni PG, Georgakopoulou A, Alvanou M, Laidou S, Kouimtzidis A, Pantazi C, Gkoliou G, Vyzantiadis TA, Spyridonidis A, Makris A, Chatzidimitriou A, Psatha N, Anagnostopoulos A, Yannaki E, Papadopoulou A. 

Front Immunol. 2021 Jan 18;11:608701.

In vivo hematopoietic stem cell gene therapy ameliorates murine thalassemia intermedia.           

Wang H*, Georgakopoulou A*, Psatha N, Li C, Capsali C, Samal HB, Anagnostopoulos A,    Ehrhardt A, Izsvák Z, Papayannopoulou T, Yannaki E#, Lieber A#. 

J Clin Invest. 2019;129(2):598-615 (*; equal contribution #; senior co-authorship)

Plerixafor+G-CSF-mobilized CD34+ cells represent an optimal graft source for thalassemia gene therapy

Karponi G, Psatha N, Lederer CW, Adair JE, Zervou F, Zogas N, Kleanthous M, Tsatalas C, Anagnostopoulos A, Sadelain M, Rivière I., Stamatoyannopoulos G, Yannaki E.

Blood.2015 PMID:2608939

Activity of broad-spectrum T-cells as treatment for AdV, EBV, CMV, BK and HHV6 infections after HSCT

Papadopoulou A, Gerdemann U, Katari UL, Tzannou I, Liu H, Martinez C, Leung K, Carrum G, Gee AP, Vera JF, Krance RA, Brenner MK, Rooney CM, Heslop HE, Leen AM,

Sci Transl Med. 2014 Jun 25;6(242):242ra83.

Hematopoietic stem cell mobilization for gene therapy of adult patients with severe β-thalassemia:  Results of clinical trials using G-CSF or plerixafor in splenectomized and non-splenectomized subjects

Yannaki, E., Papayannopoulou, T., Jonlin, E., Zervou, F., Karponi, G., Xagorari, A., Becker, P., Psatha, N., Batsis, I., Kaloyannidis, P., Tahynopoulou, V., Constantinou, V., Bouinta, A., Kotta, K., Athanassiadou, A., Anagnostopoulos, A., Fassas, A. & Stamatoyannopoulos, G. Mol Ther. 2012 Jan;20(1):230-8. PMID 21952171

Projects

1.  Safety and efficacy of SARS-CoV-2-specific T cells as adoptive immunotherapy for high-risk COVID-19 patients: a phase I/II, randomized clinical trial

Anastasia Papadopoulou1, George Karavalakis1, Efthymia Papadopoulou2, Aliki Xochelli3, Zoi Bousiou1, Anastasios Vogiatzoglou2, Penelope-Georgia Papayanni1,4, Aphrodite Georgakopoulou1,4, Maria Giannaki1, Fani Stavridou1, Ioanna Vallianou1, Maria Kammenou1, Evangelia Varsamoudi1, Vasiliki Papadimitriou1, Chrysavgi Giannaki5, Maria Sileli6, Zoi Stergiouda7, Garyfallia Stefanou8, Georgia Kourlaba8, Maria Triantafyllidou1, Eleni Siotou1, Antonia Karaglani9, Eleni Zotou1,4, Georgia Chatzika3, Anna Boukla3, Dimitra Apostolou10, Georgia Pitsiou10, Petros Morfesis11, Dimitris Bartzoudis12, Konstantinos Imprialos13,Michalis Doumas13, Theodoros Κarampatakis14, Nikolaos Kapravelos6, Militsa Bitzani5, Maria Theodorakopoulou15, Eva Serasli2, Ioanna Sakellari1, Asimina Fylaktou3, Stavros Tryfon2, Achilles Anagnostopoulos1,  Evangelia Yannaki1

1Hematology Department-HCTU, Gene and Cell Therapy Center, G Papanikolaou Hospital (GPH), Thessaloniki, Greece, 2Department of Respiratory Medicine, GPH, 3National Peripheral Histocompatibility Center, Hippokration Hospital, Thessaloniki, 4School of Biology, Aristotle University of Thessaloniki (AUTH), 5A’ Intensive Care Unit, GPH, 6B’ Intensive Care Unit, GPH, 7Department of Anesthesiology, GPH ,8ECONCARE LP, Athens, Greece, 9Euromedica Arogi Rehabilitation Center, Thessaloniki, 10Respiratory Failure Department, GPH, AUTH, 111st Department of Internal Medicine, AHEPA Hospital, AUTH, Greece, 12Department of Blood Transfusion, General Hospital of Katerini, Greece,132nd Propedeutic Department of Internal Medicine, Hippokrateio Hospital, AUTH, Greece, 14Microbiology Department, GPH, 152nd Department of Critical Care, Attikon University Hospital, Medical School, National and Kapodistrian University of Athens

SARS-CoV-2 pandemic poses an urgent need for the development of effective therapies. We report the feasibility of creating a bank of immediately available off-the-shelf SARS-CoV-2-specific T cells (CoV-2-STs) from convalescents and preliminary results of a randomized phase I/II trial (EudraCT 2021-001022-22) using CoV-2-STs in high-risk COVID-19 patients. We prepared ~480 clinical doses of CoV-2-STs from 30 convalescent donors. Peripheral blood mononuclear cells were exposed to pepmixes spanning SARS-CoV-2 antigens (spike/membrane/NCAP) and expanded for 10 days in G-Rex to produce a median of 6×108 T-cells/donor (2-11×108). The cell products were polyclonal, enriched in CD4+ (78±2%, CD8+:14±2%) cells expressing memory markers and high specificity against SARS-CoV-2 [2428±109 spot forming cells (SFC)/2×105] and its variants (WT 1873±481 /alpha 2182±582 /beta 2177±624 /delta 1549±463 SFC/2×105). At least one HLA mediating CoV-2-ST specificity was identified in 29/30 products. Hospitalized COVID-19 patients within 6 days from the symptoms onset, with pneumonia, lymphopenia (CD3+≤650/μl) and at least 1 elevated biomarker (D-dimers, ferritin, CRP, LDH) were enrolled and followed for 8 weeks. Patients were evaluated for recovery by the WHO 8-point Ordinal Scale (OS). Safety was demonstrated during phase I where 6 patients received dose escalated (15×106,2×107/m2) CoV-2-STs sharing at least 1 HLA mediating specificity. In phase II, 90 randomized (2:1) high-risk patients were enrolled; 57 received the standard of care (SoC) plus partially HLA-matched CoV-2-STs and 30 received the SoC (control arm). Three withdrew consent and 1 from the CoV-2-ST arm was allocated to control arm as referred to ICU prior to receiving CoV-2-STs. On day 60 (d60), the add-on treatment resulted in 51% lower risk of mortality than SoC alone (24.6% [14/57] vs 50.0% [15/30]; risk ratio (RR): 0.49;p=0.016) with crude hazard ratio (HR) 2.42 (1.17, 5.05; p=0.018) in favor of CoV-2-STs. The benefit on survival was confirmed by multiple analysis after adjustment for confounding factors [HR:2.16 (1.02, 4.60);p=0.04]. On d30, 67% had recovered (OS≤3) in the CoV-2-ST arm vs 37% in the control arm (RR, 1.82;p=0.02) with HR 0.48 (0.24, 0.94; p=0.03). CoV-2-ST-treated patients were more likely to recover by d30 even after adjustment for confounding factors [HR:0.46 (0.23, 0.92);p=0.03]. Overall, off-the-shelf immunotherapy with CoV-2-STs can serve as a safe and effective treatment for severe COVID-19.

2.  Ex vivo generated through pharmacological hypomethylation HLA-G+ T-regulatory cells, do not induce alloreactivity

P. Christofi 1, 2,  P.-G. Papayanni 1, 2, 3,  D. Kefala 2,  M. Lysandrou 2,  A.-L. Chatzidaniil 1, 3,  N. Savvopoulos 2,  A. Anagnostopoulos 1,  A. Spyridonidis 2,  A. Papadopoulou 1,  E. Yannaki 1, 4

1Gene and Cell Therapy Center, Hematology-HCT Unit, George Papanikolaou Hospital, Thessaloniki, Greece2, Bone Marrow Transplantation Laboratory, School of Medicine, University of Patras, Rio, Greece, 3Department of Genetics, Development and Molecular Biology, School of Biology, Aristotle University of Thessaloniki, Thessaloniki ,  4University of Washington, Seattle

Background: Graft-Versus-Host Disease (GvHD) is a frequent and life-threatening complication of allogeneic hematopoietic stem cell transplantation (allo-HSCT). Αdoptive transfer of T cells with immunosuppressive properties, the so-called T-regulatory cells (Tregs), stands as a very promising alternative strategy for the prevention and treatment of GvHD. However, the low numbers of naturally occurring regulatory FOXP3+ Tregs in the circulation and the lack of specific cell surface markers for efficient purification, limit their clinical use. Recently, it has been shown that exposure of human peripheral T-cells to hypomethylating agents induces the expression of HLA-G and converts them to regulatory cells (iG-Tregs). The HLA-G molecule is expressed in placenta and protects the “semi-allogeneic” fetus from maternal immune attack. We here, aimed to explore the safety of iG-Tregs both in vitro and in vivo in a humanized mouse model of GvHD. Methods: Human mononuclear cells were stimulated with anti-CD3/CD28 for 3 days  (OKT3 cells) and subsequently treated with 10 μΜ Decitabine for 4 days (iG-Tregs) or left untreated (untreated OKT3), in the presence 50 U/mL interleukin-2. The generated iG-Tregs were characterized for HLA-G expression and their in vitro alloreactivity against CFSE-labeled allogeneic blasts stimulated with phytohemagglutinin (PHA), by flow cytometry. A total of 3×10of either iG-Tregs or untreated OKT3 were infused in sub-lethally irradiated NSG mice, which were evaluated for GvHD by a 5-parameter sickness score. Results: Decitabine treatment induced the expression of HLA-G in iG-Tregs compared to untreated OKT3 cells (8.19±0.21% vs 1.19±0.53%, p<0.0001) and importantly, the generated iG-Tregs were not alloreactive in vitro against allogeneic PHA blasts as compared to untreated OKT3, (% lysis at 40:1 ratio: 49±4 vs 1.8±1, respectively, p<0.0001). To confirm the lack of alloreactivity in vivo, iG-Tregs were infused into sub-lethally irradiated mice. In contrast to the recipients of untreated OKT3 cells (n=5) developing high GvHD score from day 21 onwards and succumbing all by day 35 from clinically confirmed GvHD, 50% (3/6) of iG-Treg-mice survived until sacrifice (day 84). T-cell engraftment was confirmed in the spleen of iG-Treg-treated, GvHD-free survivors.  Conclusions: Overall, HLA-G-expressing T cells generated ex vivo through pharmacological hypomethylation present a safe profile, both in vitro and in vivo. Whether adoptive transfer of iG-Tregs could advance the treatment of GVHD after allo-HSCT, will be ultimately determined in clinical trial.

Funding for this project was provided by Hellenic Foundation of Research and Innovation (Epicell, 81233)

3. LEVIS: A CLINICAL SCALE, “ALL IN ONE” T-CELL PRODUCT FROM NON-TRANSPLANTABLE CORD BLOOD UNITS, TARGETING INFECTIONS AND LEUKEMIC RELAPSE POST-HEMATOPOIETIC CELL TRANSPLANTATION

K.Koukoulias1,2, Α.Papadopoulou1,2, M.Alvanou1,4, C.Pantazi1,2, A.Kouimtzidis1,2 , D.Sotiropoulos1, Μ.Yiangou2, Α.Αnagnostopoulos1, P.Kaloyannidis3, Ε.Yannaki1

1Hematology-BMT Unit, Public Cord Blood Bank , Gene and Cell Therapy Center, George Papanicolaou Hospital, Thessaloniki, Greece, 2School of Biology, Department of Genetics, Development and Molecular Biology, Aristotle University,, Thessaloniki, Greece, 3Stemcell Transplant, King Fahad Specialist Hospital Dammam, Saudi Arabia, 4 University General Hospital of Patras, Patras, Greece

Leukemic relapse and viral infections account for the majority of treatment failure post allogeneic hematopoietic cell transplantation (allo-HCT). Adoptive immunotherapy with non-genetically engineered virus-specific T cells has been shown to successfully control post-allo-HCT viral infections. However, single-epitope leukemia-specific T-cells (Leuk-STs) targeting the less immunogenic leukemia-associated antigens (LAAs) have not yet met clinical success. By adapting our previously developed protocol of Leuk-STs, targeting multiple antigen epitopes by stimulation with overlapping peptides spanning the whole proteins, we aimed to generate an “all-in-one”, T-cell product from Non-Transplantable Cord Blood Units (NT-CBUs), simultaneously targeting multiple viruses [Epstein Barr(EBV), cytomegalovirus(CMV), BK virus(BKV), adenovirus(AdV)] and LAAs (LEukemia-VIrus-specific T-cells-LEVIs). Matured CD34+-derived dendritic cells from NT-CBUs were stimulated with both leukemic [Wilms tumor protein(WT1) and Preferentially Expressed Antigen in Melanoma(PRAME)] and viral [EBNA1, LMP2 and BZLF1(EBV); IE1 and pp65(CMV); Hexon and Penton(AdV) and Large-T and VP1(BKV)] pepmixes and used to prime autologous T-cells. After expansion, clinically relevant cell numbers were obtained (CD3+cells:1.01±0.2×108). The T-cell products were polyclonal (CD4+:39±2%,CD8+:50%±2%), expressing effector memory (CD45RA/CD62L:47.36±5%) and effector memory RA markers (CD45RA+/CD62L:48.50±4%) while containing insignificant amount of naïve and regulatory CD4+/CD25highcells. LEVIS demonstrated high specificity against all targets [spot-forming units (SFC)/2×105 cells: CMV:311±149, EBV:319±111, BKV:245±122, AdV:432±32, Leuk:553±257], similar to that conferred by Leuk-STs alone, suggesting lack of antigen competition by the immunodominant viral antigens. LEVIS were cytolytic in vitro without an exhausted or anergic phenotype [Programmed cell Death protein-1+(PD-1):4±2%; Cytotoxic T-Lymphocyte Associated Protein-4+(CTLA-4):0.2±0.1%]. Overall, “recycling” of NT-CBUs may provide an off-the-shelf, single T-cell product, simultaneously fighting viral infections and leukemic relapse post-transplantation.

4. UM171 Efficiently Expands Genetically Modified Haematopoietic Stem Cells from Mobilized Blood and Preferentially Transduces the Erythroid Lineage

Ioanna Vallianou1, Panayiota Christofi1,2, Angeliki Varvaraki1,2, Nikoletta Psatha3, Grigorios Georgolopoulos3, Afrodite Georgakopoulou1,2, Penelope Papayanni1,2, Achilles Anagnostopoulos1, Evangelia Yannaki1

1Gene and Cell Therapy Centre, Hematology-Bone Marrow Transplantation Unit, George Papanikolaou Hospital, Thessaloniki, Greece,2Department of Genetics, Development and Molecular Biology, School of Biology, Aristotle University of Thessaloniki, Thessaloniki, Greece,3Altius Scholar, Altius Institute for BiomedicalSciences,Seattle,WA

Abstract:
Objectives: Ex-vivo, lentiviral vector (LV) hematopoietic stem cell (HSC) gene therapy has shown strong therapeutic potential. However, the challenge of obtaining high numbers of engraftable HSCs under culture and transduction conditions, generates the need for further process optimization. Recently, high throughput screening of chemical libraries has identified a number of small molecules (SMs) that improve the expansion, retain the self-renewal and inhibit the differentiation of unmanipulated cord blood-derived HSCs. Nevertheless, the capacity of SMs to expand genetically modified, adult HSCs remains largely unexplored. In the present study, we sought to investigate whether SMs can sufficiently expand genetically modified CD34+ cells derived from mobilized peripheral blood (mPB), the main source of HSCs for gene therapy. Methods: LY2228820 (LY), pyrimidoindole derivative UM171 and Stem Reginin 1 (SR1), either alone or in combination (X3), were used to test the expansion of mPB-CD34+ cells transduced with an LV-GFP vector. SMs were added in serum-free and cytokine-supplemented culture, either from the initiation of transduction (5-day culture) or after its completion (7-day culture). The expansion of immunophenotypically primitive (by flow cytometry) HSCs was evaluated. The effect of SMs on transduction, clonogenicity (CFU-GM/BFU-E), erythroid and myeloid differentiation were also assessed. Results: The 7-day culture resulted in higher expansion of total CD34+ cells over the 5-day culture, without however, quantitative differences among tested SMs and the control (DMSO). In total CD34+cells, SMs had no effect on GFP expression or colony formation. Importantly however, HSCs bearing a primitive phenotype (% CD34+CD38-, CD34+CD38-CD90+, CD34+CD45RA-CD133+) were expanded up to 5-fold (p=0.0002) and expressed higher GFP levels over control (p<0.0001) when cultured with the UM171 or X3. In single erythroid and myeloid methylcellulose colonies, UM171 and X3 produced overall higher VCN (0.88±0.11, 0.97±0.11, respectively) over DMSO (0.4±0.07, p=0.0002) and particularly in colonies of erythroid origin (BFU-E: DMSO: 0.91±0.13, UM171: 2.25±0.28, X3: 2.58±0.33, p=0.01, CFU-GM: DMSO: 1.049±0.14, UM171: 0.950±0.16, X3: 0.918±0.13, p: not significant). In erythroid liquid cell differentiation cultures, UM171 and X3 delayed erythroid differentiation (p≤0.0001), while enhanced GFP expression in CD235a+ cells (p=0.0014). In contrast, myeloid differentiation was not affected by SMs and GFP expression in CD33+ cells was similar among all groups. The X3 did not provide any additive or synergistic effect over UM171 alone in all the above parameters. Conclusions: We here provide evidence for significant expansion of primitive, genetically modified mPB HSCs. Should these data be solidified by xenograft studies, the incorporation of UM171 in the manufacturing process may advance the ex-vivo, HSC genetic engineering and improve the overall outcome of gene therapy, especially for hemoglobinopathies.

5. In vivo base editing by a single intravenous vector injection for treatment of hemoglobinopathies

Chang Li1, Aphrodite Georgakopoulou2, Gregory A. Newby3, 4, 5, Kelcee Everette3, 4, 5, Evangelos Nizamis6, Paschoudi Kiriaki2,7, Efthymia Vlachaki8, Sucheol Gil1, Anna K. Anderson1, Theodore Koob1, Lishan Huang1, Hongjie Wang1, Hans-Peter Kiem9, David R. Liu3, 4, 5, Evangelia Yannaki2, André Lieber1,10

1University of Washington, Department of Medicine, Division of Medical Genetics, Seattle, WA 98195, 2Gene and Cell Therapy Center, Hematology Department, George Papanicolaou Hospital, Thessaloniki, Greece, 3Merkin Institute of Transformative Technologies in Healthcare, Broad Institute of MIT and Harvard, Cambridge, MA, USA, 4Department of Chemistry and Chemical Biology, Harvard University, Cambridge, MA, USA, 5Howard Hughes Medical Institute, Harvard University, Cambridge, MA, USA, 6University of Thessaly, Department of Computer Science and Biomedical Informatics, Lamia, Greece, 7Aristotle University of Thessaloniki, School of Biology, Thessaloniki, Greece, 8Hematological Laboratory, Second Department of Internal Medicine, Faculty of Health Sciences, School           of Medicine, Aristotle University of Thessaloniki, Hippokration General Hospital, Thessaloniki, Greece, 9Stem and Gene Therapy Program, Fred Hutchinson Cancer Research Center, Seattle, WA 98109, 10University of Washington, Department of Pathology, Seattle, WA 98195

Abstract

Individuals with β-thalassemia or Sickle Cell Disease and hereditary persistence of fetal hemoglobin (HPFH) possessing 30% HbF appear to be symptom-free. Here, we used a non-integrating HDAd5/35++ vector expressing the latest version of an adenine base editor (ABE8e) to install, in vivo, a -113A>G mutation in the γ-globin promoters that has been linked to HPFH. Our optimized in vivo hematopoietic stem cell (HSC) genome editing/selection strategy involves only subcutaneous and intravenous injections and does not require myeloablation and HSC transplantation. In “healthy” CD46/ β-YAC mice carrying the human β-globin locus, in vivo HSC base editing resulted in >60% -113A>G conversion with 30% g-globin of human β-globin expressed in 70% of erythrocytes.  Importantly, no off-target editing at sites predicted by CIRCLE-Seq or in silico was detected. Furthermore, no activation of cancer-associated genes was found by RNA-seq. In vitro, in HSCs from β-thalassemia and Sickle Cell Disease patients, transduction with the base editor vector mediated efficient -113 A>G conversion and reactivation of γ-globin expression resulting in phenotypic correction of erythroid cells. Because our in vivo base editing strategy is safe and technically simple, it has the potential for clinical application in developing countries where hemoglobinopathies are prevalent.  

Μονάδα Γονιδιακής και Κυτταρικής Θεραπείας – Μονάδα Πειραματόζωων