11 πρωτότυπες ανακοινώσεις στο ετήσιο Αμερικανικό Συνέδριο Αιματολογίας – ASH 2022

Το Αιματολογικό Τμήμα εκπροσωπήθηκε με 11 πρωτότυπες ανακοινώσεις στο ετήσιο Αμερικανικό Συνέδριο Αιματολογίας. Στο Συνέδριο συμμετείχαν περισσότεροι από 25.000 Αιματολόγοι από όλο τον κόσμο. Επίσης, η Συντονίστρια Διευθύντρια του Τμήματος, κ. Ιωάννα Σακελλάρη, συμμετείχε στην Επιτροπή Κρίσης Εργασιών και συντόνισε Συνέδρια Προφορικών Ανακοινώσεων με θέμα μεγάλες πολυκεντρικές προοπτικές τυχαιοποιημένες μελέτες στον τομέα των αλλογενών μεταμοσχεύσεων.